Kulturell sociologi : program, teori och praktik

Kulturell sociologi : program, teori och praktik

Jeffrey C. Alexander förespråkar en ?kulturell sociologi?. Utgångspunkten är att samhälleliga institutioner och sociala handlingar alltid är inbäddade i meningssammanhang. Mening är alltid där. Den finns där som en symbolisk struktur i vår yttre miljö som vi inte alltid är medvetna om. Att synliggöra de ofta omedvetna symboliska strukturernas inflytande är den kulturella sociologins uppgift. Det handlar om att studera hur dessa strukturer blir levande i människors liv och gör handlingar meningsfulla. En sådan sociologi kan beskrivas som en slags ?social psykoanalys?.Alexander hämtar sin inspiration från sociologins klassiker, särskilt Durkheims religionssociologi, och antropologer, inte minst Clifford Geertz kulturbegrepp och idé om ?tät beskrivning?. Programmet för en ?kulturell sociologi? utmejslas också i opposition mot brittiska kulturstudier, Pierre Bourdieu och Michel Foucault, vilka räknas till en ?sociologi om kultur? som saknar en tillräcklig förståelse av kulturens autonomi. Alltför snabbt och entydigt reduceras kultur som levt meningssystem till ekonomi, klassreproduktion och styrningsteknologi.Programmet för en ?kulturell sociologi? presenteras i bokens inledande artikel. Den följs av fem texter som visar vad denna socio­logi kan bidra med till analysen av olika områden av samhällslivet. Den första är en studie av teknikens symboliska inbäddning. De tre följande handlar om hur vi bör förstå social integration i det mångkulturella samhället och är hämtade från Alexanders stora monografi The Civil Sphere (2006). I antologins avslutande och mest omfattande bidrag formulerar Alexander en teori om individuellt och kollektivt handlande som sätter symbolisk kommunikation i centrum.Boken är redigerad av Mats Trondman och Anna Lund vid Centrum för kultur­sociologi, Linnéuniversitetet i Växjö, och Jason L. Mast vid Center for Cultural Sociology, Yale University.Jeffrey C. Alexander är sedan 2001 verksam vid Yale University där han är Lillian Chavenson Saden Professor of Sociology och chef för Center for Cultural Sociology.

Läs mer om Kulturell sociologi : program, teori och praktik

Kulturell sociologi : program, teori och praktik

Samhälle & Politik

Hitta Kulturell sociologi : program, teori och praktik även hos:
Rulla till toppen