Kritiskt socialt arbete

Kritiskt socialt arbete

Är det möjligt att sammanföra det sociala arbetet och alla dess teorier till en helhet, till ett möjligt arbetssätt och ett analysredskap? Och kan detta ske samtidigt som ett kritiskt perspektiv på det egna arbetet och den egna verksamheten upprätthålls? Socialt arbete är ett mångfacetterat ämne som innefattar ett flertal yrken, arbetsplatser och klientgrupper. Dessutom genomgår det sociala arbetet kontinuerligt en rad förändringar, såsom nya klientgrupper och nya krav. Ofta innebär denna mångfald att socialarbetaren behöver lotsa sig fram genom en rad olika teorier och metoder. Läs mer I den här boken diskuteras hur ett kritiskt socialt arbete kan utvecklas och integreras i det sociala arbetets praktik. Med avstamp i ett teoretiskt metaperspektiv formulerar författarna ett förslag där socialarbetaren själv kritiskt och reflexivt granskar det egna arbetet och de egna positionerna. En utgångspunkt är att socialarbetaren, genom det sociala arbetets organisering, är en del i ett maktspel. Denna produktion av makt kan ta sig uttryck i kategoriseringar av klienter, i det språk som används eller i de metoder och teorier som ligger till grund för bedömningar och beslut. Boken tar därför upp hur vi kan tänka kring kön, etnicitet, sexualitet, klient, individ och samhälle för att närma oss ett kritiskt, reflexivt socialt arbete. Boken riktar sig till studenter på socionomprogrammet, men även till studerande på andra utbildningar med klient- eller patientkontakt, samt yrkesverksamma inom socialt arbete, sjukvård, kriminalvård och skola. Om författarna Bokens redaktör är Marcus Herz, verksam vid Malmö universitet. Övriga författare är: Thomas Johansson, Philip Lalander, Tina Mattsson och Hanna Wikström.

Läs mer om Kritiskt socialt arbete

Kritiskt socialt arbete

Samhälle & Politik

Hitta Kritiskt socialt arbete även hos:
Rulla till toppen