Kriminologiska metoder och internet

Kriminologiska metoder och internet

Den här boken presenterar nya analytiska redskap för att analysera kriminologiska fenomen på internet. Bidragen handlar om hur forskaren eller studenten bäst analyserar ett flertal aktuella fenomen: skolskjutares online-narrativ, diskussionstrådar på Flashback, videoklipp på YouTube samt emoticons och emojis som interaktionsledtrådar. Boken granskar även hur man kan samla in empiri genom att använda webbenkäter. Genom hela antologin diskuteras de nya etiska dilemman som uppstår när forskaren vill använda empiriskt material som finns på webben. Läs mer I dag äger mycket av vårt vardagsliv rum på internet. I och med den teknologiska utveckling som Web 2.0-tekniken inneburit har också många nya kriminologiska forskningsområden vuxit fram. Sociala medier och webbplatser som YouTube och Facebook, samt olika diskussionsforum på internet, innebär ett närapå oändligt forskningsfält. Hur kan vi då studera fenomen på internet? Vilka forskningsmetoder finns det för att komma åt den empiri som finns på webben? Den här boken presenterar nya analytiska redskap för att analysera kriminologiska fenomen på internet. Bidragen handlar om hur forskaren eller studenten bäst analyserar ett flertal aktuella fenomen: skolskjutares online-narrativ, diskussionstrådar på Flashback, videoklipp på YouTube samt emoticons och emojis som interaktionsledtrådar. Boken granskar även hur man kan samla in empiri genom att använda webbenkäter. Genom hela antologin diskuteras de nya etiska dilemman som uppstår när forskaren vill använda empiriskt material som finns på webben. Kriminologiska metoder och internet riktar sig främst till forskare och studenter i kriminologi, men likväl till alla andra som är intresserade av att lära sig mer om forskningsmetoder för att studera fenomen på internet. Om författarna Agneta Mallén (red), Karl Dahlstrand, Gabriella Scaramuzzino och Måns Svensson är verksamma vid Lunds universitet. Hans Ekbrand och Sara Uhnoo är verksamma vid Göteborgs universitet. Anna-Karin Ivert, Caroline Mellgren och Eva-Lotta Nilsson är verksamma vid Malmö högskola. Charlotta Thodelius är verksam vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Samtliga författare har många års erfarenhet av kriminologiskt relaterad forskning om fenomen på internet.

Läs mer om Kriminologiska metoder och internet

Kriminologiska metoder och internet

Samhälle & Politik

Hitta Kriminologiska metoder och internet även hos:
Rulla till toppen