Kreativ grammatikundervisning : från förskoleklass till åk 6

Kreativ grammatikundervisning : från förskoleklass till åk 6

Hur kan grammatikundervisning bidra till att barn blir självständiga och säkra språkbrukare? Hur kan läraren ledsaga sina elever att göra språkliga upptäckter? Vilken språklig kompetens krävs av läraren?Kreativ grammatikundervisning, från förskoleklass till åk 6 går in för att besvara dessa frågor. Som många lärarutbildare kan konstatera har inte studenterna alltid grunderna i svensk grammatik på plats. Därför repeteras baskunskaperna i grammatik; terminologi, ordklasser, satsdelar och vissa skrivregler i denna bok. Baskunskaperna fördjupas successivt, medan den didaktiska kompetensen är ständigt närvarande. Denna integrering blir både underhållande och effektiv.Vad avses då med kreativ grammatikundervisning? Kreativiteten ligger i det sätt eleverna uppmuntras undersöka språket, pröva, skapa. Språket är något annat än bara rätt och fel, ett svar i facit, ett sorteringsintrument. Språket är något för alla, en personlig egendom som man kan känna glädje i att utforska och som hjälper den växande individen att förstå sig själv och omvärlden om man bara har prövat på att hitta orden.År 2013 utkom den första versionen av denna bok under titeln Grammatik i teori och lärande praktik. Många studenter har vittnat om att detta är en bok de kommer att ta med sig ut i arbetslivet. Den nya upplagan är delvis omarbetad, bland annat är kopplingen till undervisning ännu mer betonad, men framför allt har ett återkommande önskemål hörsammats: ett andraspråksperspektiv är nu integrerat.Jessica Eriksson är gymnasielärare och universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning. Annelie K Johansson är grundskollärare för årskurs 17 med fil.kand. i svenska språket, verksam som universitetsadjunkt och lärarutbildare med fokus på läs- och skrivinlärning samt den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU). Camilla Grönvall Fransson är gymnasielärare, universitetsadjunkt och doktorand i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Alla tre tjänstgör vid Karlstads universitet.Innehållsförteckning1. Kreativ grammatikundervisning 2. Kort om språk3. Skriftspråkshistoria 4. Grammatikdidaktik 5. Läs- och skrivlärande6. Ljud fonetik7. Fonologisk medvetenhet8. Bokstäver grafem 9. Stavning ortografi 10. Ordförråd – lexikon 11. Ordbildning morfologi12. Ordklasser 13. Fraser, satser och meningar syntax14. Varför grammatikReferenser och lästipsRegister

Läs mer om Kreativ grammatikundervisning : från förskoleklass till åk 6

Kreativ grammatikundervisning : från förskoleklass till åk 6

Psykologi & Pedagogik

Hitta Kreativ grammatikundervisning : från förskoleklass till åk 6 även hos:
Rulla till toppen