Koreografier

Koreografier

De senaste två decenniernas diskussion om dans och koreografi har alstrat en kritisk och analytisk litteratur som i grunden skakat om alla de kategorier vi ärvt från det som, med ett förvisso diffust begrepp, kunde kallas för den »moderna dansen«. I mångt och mycket löper denna utveckling parallellt med den vi kan finna inom bildkonsten och arkitekturen, där det också blivit klart hur svårt det är att tala om ett entydigt postmodernt brott med det moderna. Snarare är det rimligt att här se en serie ifrågasättanden som lika mycket kan fattas som återkopplingar till undertryckta drag i modernismen, omläsningar av traditionens kontrabandtexter och dekonstruktiva strategier som inte förkastar det förflutna utan finner nya resurser i dess sprickor och marginaler. I denna bemärkelse rör det sig mera om en serie förskjutningar som ständigt låter oss se det förflutna på nytt. Denna interaktion mellan teori och praktik har lett till en ny typ av koreografiska arbeten och till att skiljelinjen mellan dansforskning och sceniskt utövande har blivit osäker på ett produktivt sätt. Föreliggande antologi försöker återge några aspekter av denna utveckling i en linje som leder från tidiga pionjärer som Cage och Cunningham fram till dagens diskussioner. Vissa av texterna är skrivna i ett tydligt inifrånperspektiv och kan ses som reflektioner över en konkret praktik; andra relaterar bara indirekt till dans, men kan ändå läsas som väsentliga bidrag till den begreppsliga grundforskning som kännetecknar den samtida dansdiskussionen. Volymen, som har redigerats av Cristina Caprioli och Sven-Olov Wallenstein, innehåller följande essäer: Patricia Baudoin & Heidi Gilpin: En växande och perfekt oordning: William Forsythe och försvinnandets arkitektur Jérome Bel: Jérome Bel Jerome Bel & Jan Ritzema: Deras jobb är inte att dansa utan att se på andra som dansar om de dansar Trisha Brown: Ackumulation med talande plus vattenmotor Trisha Brown: Locus, 1975 John Cage: Grace och klarhet Merce Cunningham: Tid, rum och dans Bojana Cvejic & Xavier Le Roy:Att upphöra med bedömning genom klarläggande. Bojana Cvejic i samtal med Xavier Le Roy och med en fotnot av Gerald Siegmund Jacques Derrida & Christie V. McDonald: Koreografier Elizabeth Grosz: Ting William Forsythe: Textfragment om improvisation William Forsythe & John Tusa: Kroppen lär dig oerhört mycket om världen André Lepecki: Att skriva in dansen Boyan Manchev: Transformabilitet. Det performerande samhället och den samtida dansens villkor Peggy Phelan: Performancekonstens ontologi: representation utan reproduktion Gerald Siegmund: Dansens begärande kropp Susan Sontag: Till minne av deras känslor Intervju med Meg Stuart René Thom: Det levandes partitur. René Thom i samtal med Laurence Louppe Dalibor Vesely: Förkroppsligandets arkitekton Paul Virilio, LaurenceLouppe och Daniel Dobbels: Tyngdens rum. Paul Virilio i samtal med Laurence Louppe och David Dobbels Volymen har redi

Läs mer om Koreografier

Koreografier

Teater & Dans

Hitta Koreografier även hos:
Rulla till toppen