Kooperativt lärande i praktiken Resurspaket

Kooperativt lärande i praktiken Resurspaket

Handboken är ett praktiskt stöd för lärare som snabbt vill komma igång med kooperativt lärande. Den visar tydligt hur man använder metodens övningsstrukturer i olika ämnen och ger konkreta förslag till lektionsupplägg. Förklarande filmer och mallar för arbetet i det kooperativa klassrummet finns bland de digitala resurser som medföljer boken.  Handboken vänder sig till lärare på grundskolan. Mer om författarna och kooperativt lärande  Författarna Niclas Fohlin och Jennie Wilson har stor erfarenhet själva av att arbeta med kooperativt lärande i sina klasser och håller också kurser och workshops inom ämnet. De är även medförfattare till den mer teoretiska boken kring arbetssättet, Grundbok i kooperativt lärande. Med denna praktiska handbok vill författarna ge fler lärare möjlighet att komma igång med kooperativt lärande och uppleva fördelarna med detta arbetssätt. Ett påtagligt resultat av kooperativt lärande är att eleverna blir mer engagerade och mer aktiva. Genom att eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper ökar både måluppfyllelsen och deras sociala sammanhållning, samtidigt. Klassrum där man arbetar med kooperativt lärande blir också mer inkluderande då alla elever får vara delaktiga och allas bidrag är viktiga. Mer om den tryckta handboken Den tryckta handboken är tänkt att vara ett praktiskt stöd för läraren som kan användas till vardags i klassrummet. Handboken är indelad i tre delar: en kort teoretisk bakgrund till kooperativt lärande beskrivningar av ett antal övningsstrukturer indelade efter om de används för par-, grupp- eller klassarbete lektionsförslag där författarna visar hur strukturerna kan användas i olika sammanhang t.ex. för att utveckla samarbetsfärdigheter eller när eleverna ska arbeta med en gemensam läsupplevelse Varje struktur beskrivs på ett uppslag med följande rubriker: Grundprinciper Användningsområden Material och förberedelser Arbetsgång Gå vidare/variation Läraren kan vid sin planering snabbt se vad som gäller för olika strukturer; lämpliga användningsområden, vad målet är, vilka förberedelser som behövs och hur själva övningen går till. Här finns också information om vilka mallar som finns bland de de digitala resurserna som läraren kan skriva ut och använda för att underlätta sitt arbete. Mer om de digitala resurserna De digitala resurserna som medföljer den tryckta handboken nås via koderna på insidan av bokens pärm. Resurserna består av förklarande filmer och mallar av olika slag. I filmerna svarar författarna till boken på de vanligaste frågorna som lärare brukar

Läs mer om Kooperativt lärande i praktiken Resurspaket

Kooperativt lärande i praktiken Resurspaket

Psykologi & Pedagogik

Hitta Kooperativt lärande i praktiken Resurspaket även hos:
Rulla till toppen