Kontroversiella frågor : Om kunskap och politik i samhällsundervisningen

Kontroversiella frågor : Om kunskap och politik i samhällsundervisningen

Kunskap och politik hänger ofta ihop och kan skapa kontroverser i undervisningen. Kontroversiella frågor har inga givna svar, och uppfattningarna om i vilken grad man ska anse en fråga kontroversiell skiljer sig ofta åt. Frågorna har en påtaglig samhällspolitisk relevans, vilket betyder att människor med skilda perspektiv och åsikter står mot varandra – både i samhället och i klassrummet. Själva kontroversen handlar alltså om att det finns konkurrerande uppfattningar, inte bara om en frågas kunskapsbaserade svar, utan också om hur den ska värderas och vilken betydelse den ska ha. Vilka frågor som bör hanteras som kontroversiella varierar från tid till annan och från kultur till kultur. I den här boken belyser författarna olika förutsättningar och erfarenheter av att arbeta med kontroversiella frågor i relation till det internationella forskningsfältet controversial issues education. En av slutsatserna är att en lärare behöver kvalificerade kunskaper och kunna göra didaktiska överväganden, för att kunna hantera en kontroversiell fråga i undervisningen. Det krävs förmåga att ta hänsyn till de omständigheter som finns i varje skola, och till de kunskaper, värderingar och erfarenheter som eleverna bär med sig. Carsten Ljunggren är professor vid Örebro universitet. Ingrid Unemar Öst disputerade i Pedagogik vid Örebro Universitet och är numera verksam i San Luis Obispo, Kalifornien. Tomas Englund är professor emeritus vid Örebro universitet. Erik Andersson är lektor i pedagogik vid Högskolan i Skövde. Emma Arneback är lektor i pedagogik vid Örebro universitet. Silvia Edling är gästforskare och lektor på Högskolan i Gävle. Jan Grannäs är universitetslektor i didaktik vid Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle. Jan Jämte är lektor i statsvetenskap, gymnasielärare och journalist. Johan Liljestrand är lektor i pedagogik vid högskolan i Gävle. Sarah Ljungquist är universitetslektor och forskare i litteraturvetenskap och genusvetenskap vid Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle. Maria Olson är docent i pedagogik. Hon är verksam som biträdande professor i pedagogik vid Högskolan i Skövde och som lektor i ämnesdidaktik vid Stockholms universitet. Ásgeir Tryggvason är doktorand i pedagogik vid Örebro universitet och är med i forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik.

Läs mer om Kontroversiella frågor : Om kunskap och politik i samhällsundervisningen

Kontroversiella frågor : Om kunskap och politik i samhällsundervisningen

Psykologi & Pedagogik

Hitta Kontroversiella frågor : Om kunskap och politik i samhällsundervisningen även hos:
Rulla till toppen