Konflikthantering i professionellt lärarskap 3:e uppl

Konflikthantering i professionellt lärarskap 3:e uppl

Konflikter är en naturlig del av skolans och förskolans vardag – att möta och hantera konflikter kräver däremot specifik kunskap och träning. Om det sociala samspelet i en konflikt hanteras väl kan konflikten vara ett tillfälle att träna sig i att uttrycka sina egna tankar, diskutera olika uppfattningar och tolkningar, reflektera över sitt eget och andras deltagande samt att tänka igenom samspelets förlopp. Forskningen visar också att när lärare och förskollärare får kunskap om konflikthantering behöver de inte ägna lika mycket tid åt att hantera konflikter och till disciplinering. Det innebär i sin tur att tiden för lärande ökar. Hur ska då en lärare hantera de konflikter som uppstår i skolan så att de kan bli goda lärandetillfällen? Konflikthantering i professionellt lärarskap innehåller såväl teoretisk som erfarenhetsbaserad kunskap och kan ses som en orientering i kunskapsfältet. Författarna utgår ifrån förhållningssätt som stämmer väl överens med den dialektiska kunskapssyn och det värdesystem som finns inskrivet i skolans och förskolans uppdrag.   Bokens tredje upplaga är utökad med ett kapitel om konflikthantering i förskolan. Samtliga medverkande författare arbetar dagligen med konflikthantering, teoretiskt och/eller praktiskt. Bokens redaktörer är Ilse Hakvoort, universitetslektor i pedagogik, verksam vid Göteborgs universitet, och Birgitta Friberg, konsult och adjunkt, verksam vid Yrkeshögskolan Göteborg. Övriga författare: Torgeir Alvestad är universitetslektor i förskolepedagogik vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande samt ledare för förskollärarprogrammet vid Göteborgs universitet. Marianne Göthlin är sedan 1998 certifierad tränare i Nonviolent Communication (NVC) och har sedan dess erbjudit föreläsningar och träning i NVC i Sverige och internationellt. Arja Kostiainen är universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik i Göteborg. Pat Patfoort är fil.dr i humanbiologi och har utvecklat en modell kring överläge, underläge och likvärdighet – MmE-modellen. Towe Widstrand är sedan 1994 certifierad tränare i Nonviolent Communication. Hon har en bakgrund som lärare och beteendevetare.

Läs mer om Konflikthantering i professionellt lärarskap 3:e uppl

Konflikthantering i professionellt lärarskap 3:e uppl

Psykologi & Pedagogik

Hitta Konflikthantering i professionellt lärarskap 3:e uppl även hos:
Rulla till toppen