Koll på Vasatiden-Basbok

Koll på Vasatiden-Basbok
Koll på Vasatiden-Basbok
Beskrivning av Koll på Vasatiden-Basbok

I Koll på Vasatiden får eleverna möta Gustav Vasa och hela hans stora släkt. Gustav Vasa brukar kallas för Sveriges landsfader. Han krigade loss Sverige från danskarna införde höga skatter på jord skaffade sig fogdar och kontroll över hela riket och slog hårdfört ner böndernas protester. Rik blev han också när han gjorde sig till chef över hela kyrkan i Sverige. Koll på Vasatiden ingår i serien Koll på Historia som är ett basläromedel för årskurs 4-6. Tidslinjer historiska begrepp och källor lyfts fram i de olika tidsepokerna. Basboken består av följande sex kapitel: 1) Vasatiden 2) Gustav Vasa styr Sverige 3) Hänt på landet 4) Staden och silvret 5) Barnen Vasa 6) Sverige Europa och världen Till boken finns Koll på Vasatiden aktivitetsbok där eleverna arbetar vidare på egen hand. Varje uppslag i grundboken har ett motsvarande uppslag i aktivitetsboken. På så sätt blir arbetsgången tydlig och enkel för eleverna. Till materialet finns även Koll på Vasatiden lärarhandledning. Där finns metodiska tips bakgrundsfakta och kopieringsunderlag.

Läs mer om Koll på Vasatiden-Basbok...


Sök bästa pris på Koll på Vasatiden-Basbok hos: