Tänk om vi hade vetat det här tidigare – En antologi om psykisk hälsa

Tänk om vi hade vetat det här tidigare – En antologi om psykisk hälsa
Tänk om vi hade vetat det här tidigare – En antologi om psykisk hälsa
Beskrivning av Tänk om vi hade vetat det här tidigare – En antologi om psykisk hälsa

Det här är en bok som berättar att psyket alltid är friskt – oförstörbart. En bok som fokuserar på psykisk hälsa istället för på psykisk ohälsa och som lägger den traditionella psykologins hypoteser teorier och modeller åt sidan för en stund. Läsaren får ta del av tre fundamentala principer [Sinnet Medvetandet och Tanken] som det psykologiska fältet tidigare saknat – principer som förklarar hur alla våra upplevelser av livet skapas av de tankar som tar form i medvetandet. Principen om Tanken skiljer den ena upplevelsen från den andra. Det vi tänker är det vi upplever. Endast en tanke alltså. Bara just en tanke. Principen om Medvetandet gör varje tanke som tänks verklig. Allting som tänks verkar alltså verkligt för den som tänker. Principen om Sinnet visar att alla resurser som vi söker – exempelvis sinnesfrid självförtroende mod motivation balans harmoni och kreativitet – är medfödda dvs. ingår i fabriksinställningen av att vara människa. Resurserna träder fram så snart tankarna som skymmer skingras. Principerna får oss att inse att all psykologisk stress [läs: psykisk ohälsa] beror på ett oskyldigt missförstånd kring vad en upplevelse egentligen är. Den här boken syftar till att undanröja detta missförstånd. Via 15 sanna berättelser blir läsningen till en guidning från hopplöshet till hoppfullhet – en vägledning via insikter till villkorslöst välmående. Möt våra medförfattare och ta del av deras färgstarka berättelser om hur insikter kring tre principer kunde förändra deras upplevelser av livet för all framtid. – Tänk om vi hade vetat det här tidigare. Medförfattare: Andreas Öhrn Ann-Marie Hansson Ann-Charlotte Oetterli Emma-Linda Borg Frida Wilén Gunilla Gustafsson Hanna Jakobsson Hans Åkersten Inger Rydén Joachim Karlsson Andreas Holkkola Nina Koivumäki Martin Breisner Malin Olrud Ola Wallström Roger Willedin och Susanne Hedenskog

Läs mer om Tänk om vi hade vetat det här tidigare – En antologi om psykisk hälsa...


Sök bästa pris på Tänk om vi hade vetat det här tidigare – En antologi om psykisk hälsa hos: