Klinisk neuropsykologi

Klinisk neuropsykologi

Klinisk neuropsykologi är en grundbok om sambandet mellan beteendet och hjärnans funktioner. Denna andra, reviderade och utökade upplaga har en ny struktur och innehåller flera nya kapitel. Del I inleds med en teoretisk beskrivning av Hjärnans funktionella organisation och modeller för de viktigaste funktionsområdena, som uppmärksamhet, emotioner, språk, minne, spatial förmåga och exekutiva funktioner. I del II beskrivs Neuropsykologisk utredning och diagnostik. Här finns anvisningar för undersökning och bedömning med psykologiska test samt beskrivning av olika metoder för att avbilda hjärnans struktur och funktion. Del III, Skador och störningar, innehåller två avdelningar, den första beskriver de vanligaste somatiska tillstånden, som traumatiska hjärnskador, stroke, tumörer, epilepsi och degenerativa hjärnsjukdomar. I den andra avdelningen beskrivs neuropsykiatriska tillstånd som adhd och autismspektrum, samt psykos, demens, substansmissbruk och toxiska effekter av olika ämnen. Del IV, Behandling och åtgärder, är betydligt utökad, och tar upp utvecklingen inom neuropsykologisk rehabilitering, som resulterat i att vi nu kan erbjuda evidensbaserade åtgärder för många av de problem som skador och störningar i hjärnans funktioner kan medföra. Klinisk neuropsykologi vänder sig till alla som behöver kunskaper om hjärnan och beteendet; främst blivande psykologer, studenter och yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, skola och i olika typer av omsorgsverksamhet.

Läs mer om Klinisk neuropsykologi

Klinisk neuropsykologi

Psykologi & Pedagogik

Hitta Klinisk neuropsykologi även hos:
Rulla till toppen