Kalifatets Återkomst

Kalifatets Återkomst

Boken behandlar den islamiska statens (IS) religiösa och ideologiska rötter dess snabba uppgång och den debatt och självkritik IS framgångar fött i det arabiska och muslimska Mellanöstern. Vidare knyts denna diskussion ihop med Sveriges och Europas ofta ambivalenta och motstridiga förhållningssätt till den islamism som ligger till grund för IS. Inte minst de för våra demokratier så viktiga frågorna om yttrandefrihet radikalisering och terrorism berörs

Läs mer om Kalifatets Återkomst

Kalifatets Återkomst

Övrigt oklassificerat

Hitta Kalifatets Återkomst även hos:
Rulla till toppen