Join the Quest åk 3 Textbook

Join the Quest åk 3 Textbook

Join the Quest 1-3 är ett lustfyllt och motiverande läromedel som vann 2014 det prestigefyllda priset BELMA (Best European Learning Materials Award). Join the Quest 1-3 höjer elevernas språkliga nivå, tar upp olika språkinlärningsstrategier och gör det lätt att individualisera. Med Join the Quest 1-3 Lärarwebb får du tillgång till allt undervisningsmaterial digitalt – såväl textbook, workbook, Teacher’s Guide, ljud och kopieringsunderlag som digitala introduktioner och användbara länkar. Dessutom finns webbappar där eleverna kan lyssna på texter, befästa ordkunskap och öva på grammatiska strukturer. Läs mer Join the Quest 1–3 språkbadar eleverna i engelska. Med Join the Quest tillägnar sig eleverna snabbt en vokabulär som hjälper dem att använda språket i vardagen. Eleverna tränas i att använda olika språkinlärningsstrategier och ordträningen har sin grund i humor, lekfullhet och glädjen i att lära sig engelska. Materialet kan lätt individualiseras genom både texter, uppgifter och aktiviteter. Lärarwebb Med en inloggning får du tillgång till allt undervisningsmaterial såväl textbook, workbook, Teacher’s Guide, ljud och kopieringsunderlag som digitala introduktioner och användbara länkar. Du hittar material både för visning i klassrummet och att dela med dig av till eleverna. Kort sagt allt du behöver för att guida dina elever till det de ska jobba med. Alla kopieringsunderlag är sorterade efter kapitel och går att skriva ut. Ljudet ligger i anslutning till varje sida. De digitala introduktionerna/återkopplingarna är övningar till kapitel i textboken -övningar att laborera med tillsammans på en storbildsskärm i klassrummet. I Lärarwebbarna hittar du också lärarstöd i anslutning till varje del i läromedlet. Join the Quest framhäver formativ bedömning och självutvärdering. Det finns såklart också tester kopplat till kapitlen. I lärarhandledningen finns inte bara upplägg för hur man kan arbeta med texterna och uppgifterna utan också årsplanering, tips på ämnesövergripande aktiviteter, utvärderingsunderlag, tester, kopieringsunderlag och förslag på en massa roliga och språkutvecklande lekar. Join the Quest Teacher’s Guide inkl. allt ljud går att köpa som en nedladdningsbar fil. Textbook I åk 1 har eleverna en bok medan i åk 2 och 3 har eleverna en textbook och en workbook. Alla kapitel inleds med ett introducerande uppslag där innehållet för kapitlet presenteras och med en detaljerad bild som inbjuder till samtal. Bilderna i textböckerna är mycket bra inspiration till olika samtal och övningar. I textbook är texterna indelade i två nivåer, den grundläggande röda och den lite mer utmanande gula. Inför nästan varje text finns Before reading – där arbetar lärare och elever tillsammans med att skapa förförståelse för texten. I After reading görs direkt återkoppling till det lästa. Du som lärare bestämmer själv vilka texter som du och dina elever ska arbeta med, man behöve

Läs mer om Join the Quest åk 3 Textbook

Join the Quest åk 3 Textbook

Fakta

Hitta Join the Quest åk 3 Textbook även hos:
Rulla till toppen