Inlärning och omvärldsuppfattning : en bok om den studerande människan

Inlärning och omvärldsuppfattning : en bok om den studerande människan

Vad är det man lär sig? Vad minns man av det man lärt sig? Hur bär man sig åt vid inlärningen? Hur kan man påverka inlärningsförmågan? Vad är sambandet mellan inlärning och undervisning? Inlärning och omvärldsuppfattning är en bok om och för den studerande människan. Den bygger på ett omfattande forskningsarbete, utfört av bokens författare på Pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet. Det centrala temat är den typ av inlärning som påverkar och modifierar vår bild av omvärlden – därav bokens titel.   ’Det finns två sätt att läsa en text, har jag inhämtat i en bok om inlärning (författarna är fyra, F Marton, LO Dahlgren, L Svensson och R Säljö, boken heter Inlärning och omvärldsuppfattning). Det ena sättet är ytinriktat eller atomistiskt. Texten sönderfaller för sin läsare i ett otal spridda delar som var för sig ska förstås och inpräntas. Det blir som att lära in städerna i Västergötland, det finns inget samband mellan städerna, de följer bara en och en och en. Det andra sättet är däremot djupinriktat eller holistiskt: man ser till helheten. Man frågar sig vad författaren har menat med sin text. Man söker ett sammanhang. Man är själv aktiv, man vill få reda på något, man vill förstå.’ Sven-Eric Liedman i Sydsvenska Dagbladet    Inlärning och omvärldsuppfattning ges numera ut av Studentlitteratur AB.  Denna fjärde upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den tredje upplagan

Läs mer om Inlärning och omvärldsuppfattning : en bok om den studerande människan

Inlärning och omvärldsuppfattning : en bok om den studerande människan

Psykologi & Pedagogik

Hitta Inlärning och omvärldsuppfattning : en bok om den studerande människan även hos:
Rulla till toppen