Informationsåldern : ekonomi, samhälle och kultur. Bd 1, Nätverkssamhällets framväxt

Informationsåldern : ekonomi, samhälle och kultur. Bd 1, Nätverkssamhällets framväxt

Nätverkssamhällets framväxt är en redogörelse för den nya informationsålderns ekonomiska och sociala dynamik. Baserad på forskning i USA, Asien, Latinamerika och Europa försöker den formulera en sammanhängande teori om informationssamhället, en teori som tar hänsyn till de genomgripande konsekvenser som informationstekniken har på den moderna världen. Den globala ekonomin kännetecknas i dag av ett näst intill konstant flöde av information, kapital och kulturell kommunikation. Dessa flöden styr och anger villkoren för såväl konsumtion som produktion. De ligger bortom nationell kontroll. Vårt beroende av dessa nya informationsflöden skänker en enorm makt åt dem som kontrollerar flödena – de kan också kontrollera oss. Manuel Castells undersöker de globaliseringsprocesser som har margi-na-liserat hela länder och folk från informationsnätverken. Han beskriver nätverksföretagens kultur, deras institutioner och organisation och visar hur arbete och anställningsförhållanden håller på att omvandlas. Castells reflekterar också över hur denna tekno-logiska förändring påverkar media, det urbana livet, den globala politiken och vår tidsuppfattning. Manuel Castells, född i Spanien 1942, är professor i sociologi och i samhällsplanering samt ordförande i Center for Western European Studies vid University of California, Berkeley. Nätverkssamhällets framväxt är den första av tre sammanhängande böcker där Manuel Castells undersöker samtidens globala, ekonomiska, politiska och sociala förändringar. »Manuel Castells The Information Age: Economy, Society and Culture (1996–98) har redan blivit ryktbar. Många har efterlyst en vår tids motsvarighet till Marx’ Kapitalet, och efter läsningen av Castells tre digra band frestas man, överväldigad, utbrista: Här är den!» Sven-Eric Liedman, Ord&Bild Andra, reviderade och utvidgade upplagan

Läs mer om Informationsåldern : ekonomi, samhälle och kultur. Bd 1, Nätverkssamhällets framväxt

Informationsåldern : ekonomi, samhälle och kultur. Bd 1, Nätverkssamhällets framväxt

Samhälle & Politik

Hitta Informationsåldern : ekonomi, samhälle och kultur. Bd 1, Nätverkssamhällets framväxt även hos:
Rulla till toppen