Idrottens ledarskap

Idrottens ledarskap

Idrottens ledarskap är en av två böcker som ingår i den nya idrottsövergripande grundutbildningen för tränare. Den andra boken heter Idrottens träning. Böckerna och deras innehåll hänger ihop och går egentligen inte att skilja åt i det praktiska utförandet på tränings- och tävlingsarenan. De kan även användas för annan typ av idrottsledarutbildning oavsett nivå eller läsas utifrån eget intresse. Oavsett om du är tränare för barn, ungdomar, elitidrottare eller motionärer finner du ett matnyttigt och relevant innehåll.Idrottens ledarskap tar upp olika aspekter av ledarskap. Inledningsvis kan du läsa om ett idé- och värderingsstyrt ledarskap som kännetecknas av sex nyckelord. Även nästa kapitel har värdefrågor som ett bärande tema. Här kan du främst läsa om idédokumentet Idrotten vill, men också om andra dokument som påverkar hur vår idrott formas och bedrivs, och då med fokus på våra unga idrottare. Det tredje kapitlet berör ledarskapets grundprinciper och här tar författarna upp olika modeller och teorier som försöker göra det möjligt att beskriva och förstå ledarskap.Motivation är ett centralt begrepp inom idrott och ledarskap. Det fjärde kapitlet beskriver vad motivation är men viktigast av allt, hur du som tränare kan skapa en motiverande träningsmiljö. Tydligt kopplat till motivation finns också lärande och de pedagogiska frågorna. Kapitel fem tar bland annat upp några olika perspektiv på lärande och ger dig som tränare tips och tankar om hur du kan skapa en god lärandemiljö för de du leder. I kapitel sex ger SISU Idrottsutbildarna sin syn på lärande, samt visar hur du genom att planera, genomföra och utvärdera skapar bästa möjliga utveckling.Att vara tränare kan vara både inspirerande och utmanande. I kapitel sju kan du läsa om vikten av att du som tränare har en balans i livet samt planerar in återhämtning – oavsett om du är ideell, arvoderad eller anställd. Att du själv må bra är en förutsättning för att du och de du leder ska utvecklas.Författare:Aila Ibanez Menguc, Andreas Fröberg, Cecilia Åkesdotter, Claes Göran Sundell, Eva Andersson, Henrik Persson, Kerry McGawley, Kristjan Oddsson, Marko Laaksonen, Michail Tonkonogi

Läs mer om Idrottens ledarskap

Idrottens ledarskap

Sport & Fritid

Hitta Idrottens ledarskap även hos:
Rulla till toppen