Humor och glädje

Humor och glädje

Introduktion De flesta människor har alltid vetat att humor, skratt och glädje hjälper oss att både fungera bättre och att må bättre, men det är först genom de sista årens forskning som det är vetenskapligt bevisat. Skrattet – ’den inre joggingen’ ger inte bara en effektiv avslappning, det är också den ’kortaste vägen mellan två människor’ och det är den absolut billigaste, men ändå ibland den allra bästa medicinen. Den humoristiska attityden ger en välbehövlig distans både till mig själv och till problemen, vilket underlättar kreativa problemlösningar. Att uppleva mer av tillfredsställelse, harmoni och glädje finns som överordnande mål för de flesta människor. I den integrerade mentala träningen ingår som en grundläggande filosofi att livet är ett ’gör-det-själv-projekt’ och att vi själva i stor utsträckning bestämmer vår framtid och vilken typ av människa vi skall bli. I den mentala träningen sker en systematisk, regelbunden och långsiktig träning för att förverkliga den filosofin. För att på ett bättre sätt kunna använda humor, skratt och glädje för såväl personlig utveckling som problemlösning, så är det viktigt att ge sig tid för en träning också på dessa områden. Till din hjälp finns därför denna CD med fem träningsprogram. Program 1: Lugn och glädje I programmet ges två posthypnotiska suggestioner (suggestioner som verkar efter ’uppvaknandet’) om lugn och glädje. Meningen är att efter programmet behålla en skön och behaglig känsla av lugn och glädje. Program 2: Glimten i ögonvrån Programmet behandlar den humoristiska attityden. Genom att lära sig att tolka ’verkligheten’ på ett mer humoristiskt sätt kan man nå en distans till sig själv och till livet, där negativa känslor och reaktioner blir alltmer sällsynta. Program 3: Humor och kreativitet Programmet bygger på den distans som humorn skapar, men i detta rogram sker tillämpningen på problemlösning. Du får öva ’brainstorming’ d.v.s. Du får spåna och associera fritt. Program 4: Ökad glädje Programmet bygger på samma teknik som idrottsmän kan använda sig av innan tävling, d.v.s. Att i ett avkopplat tillstånd ’få fatt’ i positiva känslor man upplevt tidigare och sedan koppla dessa känslor till nuet och framtiden. Program 5: Skrattandets värld I de sista programmet har man tillfälle att uppleva den ’inre joggingen’, d.v.s. Den befriande känslan, som ligger i att få skratta riktigt gott och länge och den djupa avslappningen som följer efteråt. Effekten kan förstärkas av att vara flera tillsammans, som lyssnar. Du får själv avgöra hur många gånger du skall lyssna till varje program. Tänk dock på att vårt vanliga sätt att tänka, känna och handla har automatiserats under många år och att man därför får räkna med att det kan komma att ta några månader av regelbunden träning, innan man blivit en gladare och mer optimistisk människa som år bättre. Lycka till! Lars-Eric Uneståhl

Läs mer om Humor och glädje

Humor och glädje

Psykologi & Pedagogik

Hitta Humor och glädje även hos:
Rulla till toppen