Hemmasittare och vägen tillbaka : Insatser vid långvarig skolfrånvaro

Hemmasittare och vägen tillbaka : Insatser vid långvarig skolfrånvaro

Hemmasittare och vägen tillbakaInsatser vid långvarig skolfrånvaro Att inte gå i skolan innebär ett stort lidande för den unge själv och för familjen runtomkring. Skolfrånvaro övergår ofta i arbetslöshet och utanförskap om inget görs. Det finns många goda skäl till att sätta in resurser tidigt för att hjälpa hemmasittare tillbaka till skolan. Boken Hemmasittare och vägen tillbaka beskriver ett arbetssätt som har hjälpt många elever tillbaka till skolan. Bakom metoden står Magelungen Utveckling AB som erbjuder kvalificerat behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Nu delar de med sig av sina erfarenheter till bland andra skolans elevhälsoteam, skolledare, BUP och engagerade föräldrar.Hemmasittare och vägen tillbaka tar bland annat upp Hur kunde det bli så här och vad innebär det för elevens framtid? Vad kostar det att inte göra något? Inlärningsteori och beteendeanalys Att få kunskap om problematiken Att uppmuntra och förändra beteenden Om konsten att skapa allianser med elever, föräldrar, skolpersonal Samverkan och samordning en grundbult Kartläggning och att analysera information Förändringen steg för steg Vidmakthållande, lika viktigt som alla föregående stegFörfattarna ger många praktiska tips, verkliga exempel och även formulär som behövs för insatserna. Hemmasittare och vägen tillbaka ger både en teoretisk, forskningsbaserad grund och är en praktisk handbok.Om författarnaPeter Friberg, Ia Sundberg Lax och Robert Palmér arbetar alla på Magelungen. Tillsammans med andra kollegor har de tagit fram ett manualbaserat behandlingsprogram för hemmasittare (HSP). Dessutom medverkar Martin Karlberg, universitetslektor vid Uppsala universitet, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Martin är intresserad av ledarskap i klassrummet, specialpedagogik, inkluderingsfrågor, beteendeanalys i klassrummet, skolk, mobbning och metodfrågor, främst kvantitativ metod. Peter Friberg är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och utbildningsansvarig på Magelungen. Vid sidan av det kliniska arbetet utbildar och handleder han personal inom skola och socialtjänst. Han har tidigare arbetat med ungdomar med antisocial problematik samt med att handleda familjehem. Ia Sundberg Lax är chef på Magelungens enhet för behandling av hemmasittare. Ia är utbildad inom kognitiv beteendeterapi och har innan dess arbetat på HVB-hem och med behandling av ungdomar med antisocial problematik. Robert Palmér arbetar också på enheten för behandling av hemmasittare där han är ansvarig för hemmasittarprogrammet. Robert är utbildad inom kognitiv beteendeterapi och har tidigare arbetat på BUP bland annat med gruppbehandling av barn och ungdomar med ångestproblematik.Både Ia och Robert handleder och utbildar personal inom skola och socialtjänst.

Läs mer om Hemmasittare och vägen tillbaka : Insatser vid långvarig skolfrånvaro

Hemmasittare och vägen tillbaka : Insatser vid långvarig skolfrånvaro

Psykologi & Pedagogik

Hitta Hemmasittare och vägen tillbaka : Insatser vid långvarig skolfrånvaro även hos:
Rulla till toppen