Hantera konflikter och förebygg våld : förhållningssätt och färdigheter – teori och praktik i skola och fritidshem.

Hantera konflikter och förebygg våld : förhållningssätt och färdigheter – teori och praktik i skola och fritidshem.

Hantera konflikter och förebygg våld bygger på modern kunskap om konflikter; deras orsaker, dynamik och hantering. Konflikthantering i författarnas mening innefattar främjande av samarbete och goda relationer, förebyggande av destruktiv utveckling samt konstruktiv hantering av konflikter när de uppstår. En mängd författare ? forskare, teoretiker och praktiker ? har genom sina verk bidragit till denna bok där den praktiska delen är intimt förbunden med den teoretiska. Författarna förespråkar ett förhållningssätt som ser till allas behov och hittar andra vägar än tvång, hot och straff. Dialog och förhandling blir redskap. Medling är ett av dem. Ett avsnitt handlar om medling, ett annat om mobbning. En bilagedel ger underlag för lektioner, kurser och föredrag. Referenslistan innefattar rekommenderad litteratur samt webbadresser. Omfattande sak- och personregister hjälper läsaren att hitta. Bokens målgrupp är skolledning, all personal inom förskola, skola och fritidshem, personer som arbetar med barn och ungdom samt föräldrar. I den nya lärarutbildningen ingår i den utbildningsvetenskapliga gemensamma kärnan sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Boken lämpar sig för lärarstuderande i såväl teoretisk som praktisk utbildning. Författarna: Karin Utas Carlsson är nyligen pensionerad barn- och skolläkare samt fil.dr i pedagogik. Hon är författare till Lära leva samman, en omarbetad version av hennes avhandling, som finns i sin helhet på hennes hemsida www.tradet.org. Anette Rosenberg Kimblad är fritidspedagog. Hon har under många år arbetat med barn som av olika anledningar har ett avvikande beteende och därför oftare än andra hamnar i konflikt med sin omgivning. Hon har en magisterexemen i handikappvetenskap: Att arbeta med konflikthantering ? implementering och undersökning av en form av fokusgruppsamtal i skolan.

Läs mer om Hantera konflikter och förebygg våld : förhållningssätt och färdigheter – teori och praktik i skola och fritidshem.

Hantera konflikter och förebygg våld : förhållningssätt och färdigheter – teori och praktik i skola och fritidshem.

Psykologi & Pedagogik

Hitta Hantera konflikter och förebygg våld : förhållningssätt och färdigheter – teori och praktik i skola och fritidshem. även hos:
Rulla till toppen