Handhavande och kalibrering av mätdon

Handhavande och kalibrering av mätdon

Systematisk kalibrering är idag ett krav som alla standarder i ISO 9000-serien ställer. För att uppfylla dessa krav behövs kunskap om vilka olika mätmetoder som finns och hur de tillämpas. För i synnerhet det mindre och medelstora företaget är det en god affär att lära sig vilka mätdon man har kompetens och kapacitet för att själv kalibrera – alternativt kan skaffa sig. Denna handbok ger handfasta råd och anvisningar om hur mätmetoden ska användas och skötas samt kalibreras. Varje mätdon utgör ett kapitel i boken och är strukturerat på ett enhetligt sätt för att underlätta för användaren/den ansvarige för mätdonet. För varje mätdon återfinns avsnittsrubrikerna: Utförande, Användning, Kalibrering, Felberäkning. Boken ger anvisningar för 27 mätdon. Den avslutas med information om Svensk Standard SS-ISO 10012-1.

Läs mer om Handhavande och kalibrering av mätdon

Handhavande och kalibrering av mätdon

Teknik

Hitta Handhavande och kalibrering av mätdon även hos:
Rulla till toppen