Hållbar utveckling – Att undervisa utifrån helheter och sammanhang

Hållbar utveckling – Att undervisa utifrån helheter och sammanhang

I slutet av nian skriver Nancy ett brev till sin lärare. Hon bekymrar sig över sakernas tillstånd i världen och undrar varför vuxna gör så lite. ’Ingen i min omgivning tar det på allvar, att jorden är på väg mot sitt slut. Är det slut nu? Eller kan vi hjälpas åt och fortsätta utveckla vår älskade planet? Jag tänker på det jämt, som om det är mitt eget liv som står på spel. Men det är värre än ett liv. Det handlar om miljontals organismer som hotas och det är på grund av oss. Nu är det vår skyldighet att rädda det som hotas. Jag hoppas att vi som är skyldiga en dag hittar en lösning på detta.’ Läs mer Enligt Lgr 11 ska miljöperspektivet genomsyra all undervisning i svensk grundskola. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling. Hur kan man då som lärare svara på Nancys och andra elevers oro inför framtiden? Det finns inget facit och inga färdiga sanningar när det handlar om detta arbete . Det finns många lärare som prövar olika vägar i sin undervisning, som reflekterar över vad som sker, knyter ihop komplexa frågor i vardagen och samarbetar för att skapa sammanhang för eleverna. I den här boken som bygger på intervjuer med lärare i förskolan, grundskolan och på gymnasiet träffar läsaren några av dem, och i boken ges flera konkreta exempel på ämnesövergripande arbete med elever i olika åldrar. Denna nya upplaga av Hållbar utveckling – att undervisa utifrån helheter och sammanhang är uppdaterad i linje med skolans nya styrdokument och aktuella forskningsperspektiv. Om författarna Inger Björneloo arbetar som lektor vid Göteborgs universitet, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession.

Läs mer om Hållbar utveckling – Att undervisa utifrån helheter och sammanhang

Hållbar utveckling – Att undervisa utifrån helheter och sammanhang

oklassificerat, Övrigt

Hitta Hållbar utveckling – Att undervisa utifrån helheter och sammanhang även hos:
Rulla till toppen