H2000 Branschkunskap inom handel och administration – lär känna din bransch

H2000 Branschkunskap inom handel och administration – lär känna din bransch

Branschkunskap inom handel ger inspiration inför det framtida yrkeslivet! Läromedlet beskriver olika yrkesutgångar och branscher på ett engagerande sätt. Den tar också upp olika baskunskaper som eleverna har nytta av under utbildningen och i arbetslivet. Texterna är pedagogiskt upplagda och innehåller intervjuer och verklighetsnära exempel. Läs mer om vad som är nytt i nya upplagan under ’Läs mer’. Läs mer Läromedlet innehåller följande kapitel: 1. Min karriär inom handel och service 2. Att göra affärer inom handel 3. Handelns historik och utveckling 4. Bekanta dig med handels- och tjänsteföretagen 5. Branschen möter kunderna 6. Säkerhet 7. Vilka lagar gäller på jobbet? 8. Konsumentkunskap – bra för kunden 9. Miljö- och etikfrågor H2000 Branschkunskap, upplaga 2, beskriver hur handeln fungerar och är organiserad. Handeln har gått från ’butikstänkande’ till omnikanaltänkande och därför har H2000 Branschkunskap i upplaga 2 genomgått en omfattande omarbetning. Upplaga 2 innehåller nya branschporträtt, nya illustrationer, exempelföretag och omarbetade uppgifter. De flesta kapitel har omarbetats och uppdaterats. Större omarbetningar har gjorts i kapitel 1 där Handelsrådets nya kompetensmodell för butiksäljare tagits in. I kapitel 3 har den historiska beskrivningen kompletterats. Där beskrivs Svensk Handels syn på digitaliseringen i branschen. Kapitel 4 om branschens olika aktörer och är uppdaterat med olika kanalval där begreppet omnikanalförsäljning introduceras. Kapitlet tar även upp grossisternas nya roller vid flerkanalsförsäljning. Kapitel 5 om hur branschen möter kunderna är helt omarbetat utifrån den nya synen på handeln. I kapitel 6 har avsnittet om säkerhet fördjupats och den övriga texten uppdaterats och fördjupats. I kapitel 7 har Diskrimineringslagen lagts till. Kapitel 8 har omarbetats och handlar nu i huvudsak om konsumenträtt, konsumentekonomi och försäkringar. Slutligen har kapitel 9 omarbetats och har nu en inriktning mot miljö- och etikfrågor inom handeln. H2000 Branschkunskap kan användas både i traditionell utbildning och i lärlingsutbildning. Den lämpar sig väl för ett problem- och projektorienterat arbetssätt. Läromedlet innehåller en mängd aktiverande uppgifter och i materialet ingår ett integrerat projekt som följer bokens blockindelning med en projektuppgift per block. Till materialet finns en lärarhandledning med pedagogiska tips, lösningar, Powerpoint-presentationer, provuppgifter och facit. Dessutom finns det en webbapp där eleverna kan träna på relevanta begrepp samt repetera kapitelinnehållet. Om författarna Författare är Jan-Olof Andersson, Gunilla Eek, Marianne Feldt och Anders Pihlsgård. Gunilla är handelslärare och har lång erfarenhet som näringsidkare i handelsbranschen. Anders och Jan-Olof är konsulter och lärare i ekonomiska ämnen, samt medförfattare i bland annat det populära läromedlet M2000 – Marknadsföring i en n

Läs mer om H2000 Branschkunskap inom handel och administration – lär känna din bransch

H2000 Branschkunskap inom handel och administration – lär känna din bransch

oklassificerat, Övrigt

Hitta H2000 Branschkunskap inom handel och administration – lär känna din bransch även hos:
Rulla till toppen