H2000 Affärsutveckling och ledarskap Fakta och uppgifter – att leda i praktiken

H2000 Affärsutveckling och ledarskap Fakta och uppgifter – att leda i praktiken

Som ledare inom handeln behöver du behärska många olika kompetensområden. Den kanske viktigaste förmågan är att kunna kommunicera med både dina kunder och den personal du ska leda på ett effektivt sätt. I H2000 Affärsutveckling och ledarskap – att leda i praktiken sätts fokus på just ledarskapet inom handeln och vi får rikligt med exempel från både små butiker, stormarknader och varuhus. Nyckelbegrepp i boken är praktisk affärsdrift och ledarskap och inom dessa ämnesområden ryms en mängd frågor både interna och externa. Läsaren ges möjlighet att träna förmågan att med hjälp av ekonomiska beräkningar, marknadsundersökningar och omvärldsanalyser fatta affärsmässiga beslut. Läs mer Pedagogiska tankar I H2000-serien förenas teori med praktik. Serien omfattar läromedel för yrkesutbildningar inom handels- och administrationsyrkena. Böckerna i serien är särskilt framtagna för att passa på gymnasieskolans Handels- och administrationsprogram men de lämpar sig även för olika typer av bransch- och vuxenutbildningar. I samtliga av seriens böcker varvas faktatexter med exempel, övningar och projekt. Läromedlen stimulerar ett undersökande arbetssätt genom många uppgifter och exempel. Till respektive faktabok hör en lärarhandledning som innehåller kommentarer och pedagogiska tips, förslag på lösningar till faktabokens uppgifter, powerpointbilder, förslag till provuppgifter och lösningar på dessa. Komponenter Fakta och övningsbok Onlinebok Lärarhandledning (nedladdningsbar) Innehåll 1 Att utveckla en affär 2 Affärsplanering 3 Butiksetablering 4 Resurser och finansiering 5 Praktisk butiksdrift – stimulerande butiksmiljö 6 Räkna på resultat och lönsamhet 7 Planera din butiks ekonomi 8 Praktiskt ledarskap 9 Organisation i butiken 10 Rekrytera 11 Arbetsmiljö och arbetsrätt Om författarna Författare till boken är Gunilla Eek, Anders Pihlsgård och Lotten Svensson. Anders är konsult och lärare i ekonomiska ämnen samt medförfattare till ett stort antal läromedel. Gunilla är gymnasielärare i handel och har gedigen erfarenhet av att driva eget företag i fackhandeln. Lotten har erfarenhet av eget företagande inom området affärsutveckling och arbetar som adjunkt i företagsekonomi vid Skövde högskola.

Läs mer om H2000 Affärsutveckling och ledarskap Fakta och uppgifter – att leda i praktiken

H2000 Affärsutveckling och ledarskap Fakta och uppgifter – att leda i praktiken

oklassificerat, Övrigt

Hitta H2000 Affärsutveckling och ledarskap Fakta och uppgifter – att leda i praktiken även hos:
Rulla till toppen