Grej of the Day Sverige Resurspaket

Grej of the Day Sverige Resurspaket

Grej of the Day, GOTD, är en prisbelönt pedagogisk metod som utvecklats av Micke Hermansson, mellanstadielärare från Umeå. Metoden går ut på att hålla regelbundna mikrolektioner baserade på kända personer, platser eller händelser.  Grej of the Day Sverige är en bok för läraren. Den innehåller allt som behövs för att hålla 50 olika mikrolektioner om Sverige.  I boken presenteras varje ”grej” med en faktatext, förslag på ledtrådar, fakta i punktform samt frågor att använda efter presentationen.  I den digitala resursen, som medföljer varje bok, ingår: 50 förberedda genomgångar – en till varje GOTD-lektion – med text och bilder boken i digital form en instruktionsfilm där Micke Hermansson berättar om GOTD och visar hur han planerar och genomför en mikrolektion. Boken kan fungera som påfyllnad av ”grejer” för dig som redan har arbetat med metoden eller med  boken Grej of the Day.  GOTD har spridits till nya målgrupper. Vid urvalet av ”grejer” till denna bok har hänsyn tagits till att lärare för lågstadieelever också ska kunna ha nytta av den. GOTD-lektioner om bland annat djur och traditioner, som är omvittnat populära hos yngre elever, finns därför med. GOTD Sverige kan också fungera som en utmärkt inkörsport till Sverige och svenska för våra nyanlända elever.  Den digitala resursen fungerar på dator och surfplatta och aktiveras med en kod som följer med varje bok. Licensen gäller för en användare under den aktuella upplagans livstid. Den digitala resursen aktiveras hjälp av en kod på insidan av omslaget till den tryckta boken.

Läs mer om Grej of the Day Sverige Resurspaket

Grej of the Day Sverige Resurspaket

Psykologi & Pedagogik

Hitta Grej of the Day Sverige Resurspaket även hos:
Rulla till toppen