Girling together: A dialogue : ett samverkansprojekt mellan scenkonstnärer och flickforskare om flickan i kulturen

Girling together: A dialogue : ett samverkansprojekt mellan scenkonstnärer och flickforskare om flickan i kulturen

Flicktematiken och dess potential utelämnas ofta inom både scenkonsten och feministiskt tänkande. I den här boken får du resultatet av ett explorativt och tvärsektionelltfeministiskt kunskapssökande om flickan i kulturen. Projektet  Girling together A dialogue föddes ur ett behov för att skapa en kritisk och gestaltande dialog om den unga femininiteten och ur ett intresse för att utmana gränsen mellan scenkonst och akademi. I boken får du ta del av de deltagande forskarna och scenkonstnärernas reflektioner på ämnet och deras explorativa metoder för att arbeta sig förbi stereotypa och nedvärderande föreställningar om flickor. I en värld som ser femininitet som något ytligt och löjligt ser bokens författare istället femininitet som motståndspotential.

Läs mer om Girling together: A dialogue : ett samverkansprojekt mellan scenkonstnärer och flickforskare om flickan i kulturen

Girling together: A dialogue : ett samverkansprojekt mellan scenkonstnärer och flickforskare om flickan i kulturen

Teater & Dans

Hitta Girling together: A dialogue : ett samverkansprojekt mellan scenkonstnärer och flickforskare om flickan i kulturen även hos:
Rulla till toppen