Geos 3

Geos 3

I boken Geos 3 En gemensam värld bekantar vi oss med människans geografi. I boken undersöks jordklotets folk och regioner. Eleven får grundläggande kunskap om kulturer befolkning näringsgrenar ekonomi och så vidare. I boken finns också ett skilt avsnitt med idrottsgeografi som en del av människansgeografi. Geos 3 ger bakgrundsinformation att tolka och förstå många världnyheter och händelser. I så gott som varje kapitel finns det ett aktuellt temauppslag där man tar upp exempel från kapitlet på en fördjupad nivå.Geos 3 betonar också betydelsen av geomedia och boken innehåller exempel på olika arbetsuppgifter. Författarna önskar att eleverna funderar på detsom tas upp i boken och hur det påverkar deras eget liv. Geos 3 ger också möjlighet till reflektion och hur man påverkar och tar del av aktuella frågor.

Läs mer om Geos 3

Geos 3

Fakta

Hitta Geos 3 även hos:
Rulla till toppen