Genusperspektiv på arbetsrätten : ett problembaserat läromedel

Genusperspektiv på arbetsrätten : ett problembaserat läromedel

Att anlägga genusperspektiv på arbetsrätten kan ses som en rättvisefråga. Det kan också vara en intellektuell utmaning att relativisera och problematisera etablerade beskrivningar och synsätt. Inte minst kan det vara ett sätt att förbereda sig för olika roller i arbetslivet. Detta läromedel innehåller en historik, som behandlar både förvärvsarbete och hemarbete. Skillnader i regleringen av kvinnors och mäns arbete ? skillnaderna i rättigheter och skyldigheter ? har stort utrymme, eftersom de har betydelse för beroenden och maktförhållanden mellan könen. Lagstiftarens syn på olika typer av arbete och lagstiftningens betydelse för den könsuppdelade arbetsmarknaden diskuteras. Ett antal seminarieövningar belyser betydelsen av kön i arbetsrätten idag. De bygger på lagstiftning, rättsfall och rättsvetenskaplig litteratur och har på så sätt forskningsanknytning. Övningarna har temana Inkludering/ exkludering, Mannen som norm? Diskriminering, Intersektionella perspektiv och Lagstiftningsstrategier. Materialet förutsätter grundläggande kunskaper i arbetsrätt och är tänkt att användas parallellt med de traditionella studierna.

Läs mer om Genusperspektiv på arbetsrätten : ett problembaserat läromedel

Genusperspektiv på arbetsrätten : ett problembaserat läromedel

Samhälle & Politik

Hitta Genusperspektiv på arbetsrätten : ett problembaserat läromedel även hos:
Rulla till toppen