Fyra framtider : visioner om en postkapitalistisk värld

Fyra framtider : visioner om en postkapitalistisk värld

Kommer den globala uppvärmningens följder i kombination med den alltmer genomgripande automatiseringen att få dagens värld att bryta samman? Vilka möjligheter kommer ett samhälle med permanent massarbetslöshet och avgrundsdjupa klassklyftor ha att hantera resursproblem och klimatmigrationer i en aldrig tidigare skådad skala? Fast skulle inte automatiseringen istället kunna göra samhället mer flexibelt och jämlikt och därmed underlätta en omställning i klimatvänlig riktning? I ’Fyra framtider’ diskuterar Peter Frase den komplexa dynamik som ovillkorligen kommer att uppstå mellan dessa båda globala utmaningar, utmaningar som i framtidsdebatten brukar behandlas var för sig men i verkligheten kommer att drabba oss på samma gång. Bokens fyra framtidsscenarier – som fått beteckningarna ”Kommunism”, ”Rentism”, ”Socialism” och ”Exterminism” – fungerar utmärkt som tankeverktyg och gör den till en sorts ”social science fiction”, för att använda författarens egen beteckning. Och som all science fiction värd namnet tvingar oss Fyra framtider att reflektera över processer som pågår runt omkring oss i detta nu. ”Framtiden är redan här, den är bara ojämnt fördelad”, som science fiction-författaren William Gibson formulerade saken i en intervju 1999. Peter Frase tar i högre grad än de flesta den insikten på det allvar den förtjänar. ’Peter Frase’s roaming, thoughtful work of ‘social science fiction’ sketches out a frightening future of rich v poor ’ /Ben Tarnoff i GUARDIAN ’The book is well worth reading. An energetic blend of polemic, book report, and caffeinated blog post, Four Futures essays more lines of argument in 149 short pages than many respectable op-ed pages manage in a year.’ /Jedediah Purdy i LOS ANGELES REVIEW OF BOOKS

Läs mer om Fyra framtider : visioner om en postkapitalistisk värld

Fyra framtider : visioner om en postkapitalistisk värld

Samhälle & Politik

Hitta Fyra framtider : visioner om en postkapitalistisk värld även hos:




Rulla till toppen