Förskoleserien Att börja förskolan

Förskoleserien Att börja förskolan
Förskoleserien Att börja förskolan
Beskrivning av Förskoleserien Att börja förskolan

En positiv start i förskolans värld har stor betydelse för barnets fortsatta tid i förskolan och ger en stark grund för ett bra samarbete mellan föräldrar och pedagoger. I boken beskrivs hur man kan planera genomföra och leda invänjningsarbetet och på så vis underlätta för barnen att få ett tryggt första möte med förskolan och en fin förskoletid. Det finns frågor att utgå ifrån vid reflektion samtal och resonemang i arbetslaget samt mallar för exempelvis välkomstbrev till barnen och för utvärdering av invänjningen.

Läs mer om Förskoleserien Att börja förskolan...


Sök bästa pris på Förskoleserien Att börja förskolan hos: