Förskolans naturvetenskap i praktiken

Förskolans naturvetenskap i praktiken
Förskolans naturvetenskap i praktiken
Beskrivning av Förskolans naturvetenskap i praktiken

Enligt förskolans läroplan ska varje barn ges möjlighet att utveckla förståelse för naturvetenskap. Barnen ska stimuleras att aktivt undersöka sin omvärld och tänka själva kring naturvetenskap. De ska också ges möjlighet att dela sina tankar och uttrycka dem på ett kreativt sätt. Men hur gör man det i praktiken? Hur kan man som pedagog stötta ett barn så att det utvecklas i sin förmåga att ställa frågor och undersöka? Hur stöttar man barns reflektioner kring de erfarenheter de får via undersökan

Läs mer om Förskolans naturvetenskap i praktiken...


Sök bästa pris på Förskolans naturvetenskap i praktiken hos: