Fördel SVA för nyanlända åk 4-6 Textbok

Fördel SVA för nyanlända åk 4-6 Textbok

Möter nybörjarelever med olika förkunskaper Fördel är läromedlet som passar för nyanlända barn och ungdomar på mellanstadiet, högstadiet och språkintroduktion. Fördel åk 46Fördel Textbok åk 46 Boken består av nio kapitel där eleverna får följa en grupp elever i Solbyskolan. Kapiteltexterna knyter an till elevernas tidigare erfarenheter och deras nya liv i Sverige. Varje kapitel innehåller: En samtalsbild som eleverna kan samlas kring oavsett språknivå.Dialoger och tematiska bildordlistor.En modelltext som stöd för elevernas eget skrivande i olika genrer. I textboken finns även: Ett kapitel med faktatexter som förbereder eleverna på skolspråket i SO och NO.En skönlitterär följetong i 10 avsnitt.Fördel Övningsbok åk 46 Övningsboken innehåller uppgifter som skapar förförståelse inför arbetet med kapitlet. Här finns också uppgifter som tränar läsförståelse samt ord och fraser kopplade till både vardagsspråk och skolspråk. Sist i varje kapitel finns hörövningar samt uppgifter där eleverna får träna på att skriva i en viss genre. Fördel Textbok 1 och 2 När eleverna slussas ut i klass förväntas de behärska skolspråket i till exempel NO och SO. De måste också få tillgång till ett språk att uttrycka känslor och tankar på. I Fördel får eleverna möjlighet att utveckla sitt andraspråk på flera nivåer samtidigt. Läromedlet består av textböcker, övningsböcker samt lärarhandledningar med inspelningarna i mp3-format. Textböckerna finns även som digitalböcker. Fördel Textbok Fördel 1 och 2 passar för elever som går i förberedelseklass åk 79 eller på gymnasiets språkintroduktion. Fördels textböcker består av tio tematiska kapitel som knyter an till elevernas tidigare erfarenheter och deras nya liv i Sverige. Varje tema innehåller: En upptaktsbild som eleverna kan samlas kring oavsett språknivå. En språkträningsdel som bär progressionen i materialet. Dialoger och andra texttyper. Textbok 1 innehåller:Tematiska bildordlistor.Faktatexter som förbereder eleverna på skolspråket i SO och NO.En skönlitterär följetong i 15 avsnitt på enkel svenska.Textbok 2 innehåller:En skönlitterär, berättande text samt en sakprosatext i varje kapitel. Sakprosatexten kan vara beskrivande, instruerande, argumenterande eller förklarande, men knyter alltid an till kapitlets tema.En stjärntext som har ett ordförråd lite över elevernas språknivå. Den ligger sist i kapitlet.En genomgång av vad som är typiskt för en viss genre som eleverna sedan ska skriva, till exempel en saga eller en recension. Både Textbok 1 och Textbok 2 avslutas med en uppslagsdel. Fördel Övningsbok Övningsböckerna innehåller uppgifter som tränar ord och fraser, elevernas eget skrivande samt hörövningar. Här presenteras och tränas även de grammatiska moment som textboken tar upp. Fördel Läs Fördel Läs består av åtta skönlitterära texter med tillhörande uppgifter. Texterna är specialskrivna och berör teman som kärlek, utanförskap, mod och vänsk

Läs mer om Fördel SVA för nyanlända åk 4-6 Textbok

Fördel SVA för nyanlända åk 4-6 Textbok

Fakta

Hitta Fördel SVA för nyanlända åk 4-6 Textbok även hos:
Rulla till toppen