Feministisk fantastik : en läslustbok

Feministisk fantastik : en läslustbok

Hur feministisk är Hermione? Vilka exempel finns på queer fantasy? Hur undersöker och utmanar science fiction reproduktion och traditionellafamiljekonstellationer? Tanken med den här boken är att den ska ge förslag på en rad olika texter som kan få oss att ifrågasätta våra föreställningar, rucka på de stereotyper som omger oss och inspirera oss att tänka i nya banor. I boken presenteras texter som kan etiketteras som feministiska och som alla innehåller ingredienser som når bortom vår verklighet. Här finner du många korta läslust-tips tillsammans med ett antal längre analyser. Lästipsen utgörs av texter som på olika sätt diskuterar och problematiserar föreställningar om kön och genus, men även på olika sätt belyser makt. Fantastik har en lång tradition som samhällskritisk genre. Men vad är egentligen feministisk fantastik? Kan det finnas några fördelar med science fiction och fantasy som genrer när man letar efter feministiska texter? Boken ger inledningsvis en rad exempel på feministisk fantasy och sciencefiction, för att sedan titta närmare på respektive område. Starka flickor, tidsresor, skräck och framtidsscenarier är några av de subgenrer och ämnensom diskuteras. Litteraturen kan få oss att se nya saker och är ett utmärkt medium för att testa och experimentera med nya eller andra tankebanor.Förhoppningen är att du i denna bok ska kunna hitta texter som hjälper dig att göra just detta.Huvuddelen av boken är skriven av Maria Nilson med gästspel av Helene Ehriander och Emma Tornborg.

Läs mer om Feministisk fantastik : en läslustbok

Feministisk fantastik : en läslustbok

Litteraturvetenskap

Hitta Feministisk fantastik : en läslustbok även hos:
Rulla till toppen