Favorit matematik 2A Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Favorit matematik 2A Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

I lärarpaketet ingår digitala resurser en tryckt lärarhandledning och tryckt facit.Det uppskattade och välfyllda lärarpaketet innehåller allt du behöver i form av inspiration och konkreta verktyg för en kommunikativ och varierad matematikundervisning. Använd innehållet som ett smörgåsbord och välj det som passar bäst för din elevgrupp.Till varje lektion finns det stöd fakta inspiration och tips under följande rubriker:Lektionens innehållLektionens målKoppling till läroplanenFrågor till samtalsbildenHuvudräkningsuppgifterFörslag på arbetsgångTavlanRamberättelseProblemlösningsuppgifterTipsKunskapsbank med teoribakgrundKopieringsunderlagLärarhandledningens digitala resurs Med lärarhandledningens digitala resurs får du tillgång till massor av praktiska verktyg för din undervisning. Med hjälp av en projektor kan du på tavlan bland annat visa samtalsbilden elevböckerna en färdig tavelbild matematiska problem för den gemensamma problemlösningen och rikt illustrerade matteordlistor.Du får också tillgång till förberedda genomgångar som du kan använda i den gemensamma undervisningen. Visa ett nytt moment förklara olika begrepp samlas kring lärorika uppgifter eller sammanfatta innehåll – tillsammans. Dessa genomgångar finns dessutom som film både i elevens digitala läromedel och i lärarens digitala resurs.Bra att veta Tre lärare kan dela på ett lärarpaket via egna inloggningar. Inloggningarna gäller utan begränsning i tid.Det är samma arbetsgång till både Favorit matematik 2A och Mera Favorit matematik 2AElevbok och facit till Favorit matematik 2A visas i lärarhandledningen och finns i lärarhandledningens digitala resursElevbok och facit till Mera Favorit matematik 2A finns i lärarhandledningens digitala resursKopieringsunderlag finns i lärarhandledningens digitala resurs för nedladdning och utskriftForskning om Genom ett samarbete med forskare finns det under rubriken Forskning om möjlighet för dig att ytterligare fördjupa dig i kunskaper kring;Matematikdidaktik och missuppfattningarBegrepp och faktaProgression och sambandForskning om ger dig stöd och vägledning och materialet har du tillgång till genom lärarhandledningens digitala resurs.FacitI lärarpaketet ingår ett tryck facit till Favorit matematik 2A och ett till Mera Favorit matematik 2A.Favorit matematik-serien Favorit matematik är ett basläromedel i matematik med en gedigen välfungerande och tydlig struktur. Materialet kommer från Finland där det är uppskattat för strukturen och de goda resultaten hos eleverna. Materialet är anpassat efter Lgr 11 rev 2017 skolans digitalisering.Favorit matematik är mycket uppskattat. Konceptet är väl beprövat och har visat på mycket goda resultat i matematik. Tidigare upplaga Den tidigare upplagan av Favorit matematik 2A lärarpaket finns fortfarande att beställa för komplettering. Kontakta din ordinarie återförsäljare eller Studentlitteraturs kundservice på kundservice@studentlitteratur…

Läs mer om Favorit matematik 2A Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Favorit matematik 2A Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Psykologi & Pedagogik

Hitta Favorit matematik 2A Lärarpaket – Digitalt + Tryckt även hos:
Rulla till toppen