Favorit matematik 1B Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Favorit matematik 1B Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

I lärarpaketet ingår digitala resurser en tryckt lärarhandledning och två tryckta facit. Det uppskattade och välfyllda lärarpaketet innehåller allt du behöver i form av inspiration och konkreta verktyg för en kommunikativ och varierad matematikundervisning. Använd innehållet som ett smörgåsbord och välj det som passar bäst för din elevgrupp. Till varje lektion finns det stöd fakta inspiration och tips under följande rubriker: Lektionens innehåll Lektionens mål Koppling till läroplanen Frågor till samtalsbilden Huvudräkningsuppgifter Förslag på arbetsgång Tavlan Ramberättelse Problemlösningsuppgifter Tips Kunskapsbank med teoribakgrund Kopieringsunderlag LÄRARHANDLEDNINGENS DIGITALA RESURS Med lärarhandledningens digitala resurs får du tillgång till massor av praktiska verktyg  för din undervisning. Med hjälp av en projektor kan du på tavlan bland annat visa samtalsbilden elevböckerna en färdig tavelbild matematiska problem för den gemensamma problemlösningen och rikt illustrerade matteordlistor. Du får också tillgång till förberedda genomgångar som du kan använda i den gemensamma undervisningen. Visa ett nytt moment förklara olika begrepp samlas kring lärorika uppgifter eller sammanfatta innehåll – tillsammans. Dessa genomgångar finns dessutom som film både i elevens digitala läromedel och i lärarens digitala resurs. BRA ATT VETA Tre lärare kan dela på ett lärarpaket via egna inloggningar. Inloggningarna gäller utan begränsning i tid. Det är samma arbetsgång till både Favorit matematik 1B och Mera Favorit matematik 1B. Elevbok och facit till Favorit matematik 1B visas i lärarhandledningen och finns i lärarhandledningens digitala resurs. Elevbok och facit till Mera Favorit matematik 1B finns i lärarhandledningens digitala resurs. Kopieringsunderlag finns i lärarhandledningens digitala resurs för nedladdning och utskrift. FORSKNING OM Genom ett samarbete med forskare finns det under rubriken ’Forskning om’ möjlighet för dig att ytterligare fördjupa dig i kunskaper kring; Matematikdidaktik och missuppfattningar Begrepp och fakta Progression och samband Forskning om ger dig stöd och vägledning och materialet har du tillgång till genom lärarhandledningens digitala resurs. FACIT I lärarpaketet ingår ett tryck facit till Favorit matematik 1B och ett till Mera Favorit matematik 1B. FAVORIT MATEMATIK-SERIEN Favorit matematik är ett basläromedel i matematik med en gedigen välfungerande och tydlig struktur. Materialet kommer från Finland där det är uppskattat för strukturen och de goda resultaten ho

Läs mer om Favorit matematik 1B Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Favorit matematik 1B Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Psykologi & Pedagogik

Hitta Favorit matematik 1B Lärarpaket – Digitalt + Tryckt även hos:
Rulla till toppen