Fångad i en livsstil : regler, ritualer och tvångsmässiga mönster

Fångad i en livsstil : regler, ritualer och tvångsmässiga mönster

Vad har den yrkeskriminella bankrånaren och den hämmade hemmafrun för gemensamt? Och vad har de tillsammans för gemensamt med klottraren eller arbetsnarkomanen? I denna bok lanseras teorin om livsstilar som ett mönster som vi kan fastna i för att undvika att möta livets svårigheter. Författaren Gunnar Bergström, som tidigare bl.a. gett ut boken Kriminalitet som livsstil, skriver i förordet: ’Det blir allt tydligare för mig att arbetet med att förstå och hjälpa människor med gravt destruktiva livsmönster tvingar mig och alla andra behandlare att formulera en någorlunda allmängiltig syn på människan och vår tillvaro på jorden. Förståelsen för (inte ursäkten av) den grove kriminelle bankrånaren ingår i ett tankesystem om människan och människans villkor över huvud taget. Det är ämnet för denna bok – med betoning på förståelsen av människor som fastnat i en livsstil och därför inte kan förverkliga alla sina möjligheter.’ Ur förordet till den nya boken om olika livsstilar och om tvångsmässiga mönster Boken redogör för en övergripande tankemodell för att förstå allt ifrån bankrånaren till klottraren med teorin om livsstilar, skapad av den amerikanske forskaren Glenn Walters. Denna bok är en omarbetning av hans modell och med inslag från andra håll såsom Anonyma Alkoholister och deras 12-stegsprogram. Boken beskriver hur en livsstil växer fram, hur vi väljer olika livsstilar och vad som krävs för att bryta mönstret. Bokens sista delar handlar om behandlingsarbete och hur man kan hjälpa människor som vill ta sig ur livsstilen. Risken för att behandlaryrket självt blir en livsstil diskuteras särskilt. Boken vänder sig till människor som i sitt yrke arbetar med människor, både i behandlarrollen och i andra roller. Boken är också en tankebok för de som funderar över människan och hur vi på bästa sätt kan förverkliga våra liv. Gunnar Bergström arbetar med behandlingsprogram och behandling av människor som utvecklar en kriminell livsstil eller fastnat i ett drog- beroende.

Läs mer om Fångad i en livsstil : regler, ritualer och tvångsmässiga mönster

Fångad i en livsstil : regler, ritualer och tvångsmässiga mönster

Psykologi & Pedagogik

Hitta Fångad i en livsstil : regler, ritualer och tvångsmässiga mönster även hos:
Rulla till toppen