Evolutionspsykologi – – en kritisk introduktion

Evolutionspsykologi – – en kritisk introduktion
Evolutionspsykologi – – en kritisk introduktion
Beskrivning av Evolutionspsykologi – – en kritisk introduktion

Det senaste årtiondet har bevittnat en dramatisk förändring i vår förståelse av hur den mänskliga hjärnan fungerar, och orsakerna till många olika mänskliga beteenden. Den traditionella föreställningen att ”miljön” överträffar ”arvet” när det gäller att förklara mänskligt beteende har ersatts av evolutionära psyko­logiska förklaringsmodeller, som hävdar att människor har en evolutionärt utvecklad mental arkitektur som styr deras beteende. Evolutionspsykologi – en kritisk introduktion erbjuder en sammanställning av forskningsfynd, teorier och modeller från ledande forskare i ämnet, och beskriver på vilket sätt evolutionsinriktad psykologisk forskning kan bidra till förståelsen av den mänskliga naturen och mänskligt beteende. Den ger också en kritisk värdering av de evolutionära teorier som funnits och finns på området. Bland bokens ämnesrubriker: Evolutionsperspektiv i psykologin Tänkandets evolution och hur den interagerar med kulturen Samarbete eller konkurrens Fysisk attraktion, parbildning och sexuell selektion Livshistorieteori Föräldraskap och familj Personlighet och individuella skillnader Social kognition och psykiska störningar Framtiden för den evolutionära psykologin Boken är tänkt att användas på kurser i evolutionspsykologi, biologisk psykologi och allmän psykologi, men även för andra kurser som behandlar människors livsvillkor och beteende, t.ex. inom vård, socialtjänst och pedagogik.

Läs mer om Evolutionspsykologi – – en kritisk introduktion...


Sök bästa pris på Evolutionspsykologi – – en kritisk introduktion hos: