Estetiska uttryck och barns rättigheter i utbildning

Estetiska uttryck och barns rättigheter i utbildning

Hur kan skolans demokratiska idéer och dess värdegrund förverkligas och bli en självklar del av förskolan och skolan, samt av barns och elevers lärande och utveckling? Att ha bestämda mål för undervisningen – mål som kan uppnås och där uppnåendegraden kan mätas – är en given del av skolans utbildning. Men utbildning kan även omfatta andra dimensioner, där kreativiteten inte alltid söker givna eller ens befintliga svar, utbildning som rymmer undran och till och med förundran över världen. I den här boken medverkar ett antal forskare och lärare som har ett engagemang i barns rättigheter och estetik. Texterna i boken är av olika slag: några är längre och teoretiskt förankrade, andra är korta beskrivningar av eller reflektioner över pågående arbete i skolan. Det som förenar bokens olika kapitel är vissheten om att estetiken har stor betydelse för både kunskaps- och identitetsutveckling samt för ett förverkligande av mänskliga rättigheter, solidaritet och gemenskap. De medverkande författarna delar alla en övertygelse om att estetik och estetiska uttryck kan vara vägen till självinsikt hos både lärare och elever, och öppna diskussioner om rättigheter och gemensamma värden. Margareta Aspán (red.) är fil.dr i pedagogik och arbetar vid Stockholms universitet. Jutta Balldin (red.) är fil.dr i pedagogik och arbetar som lärarutbildare vid Malmö högskola, främst inom förskollärarutbildning. Charlotte Engel (red.) är legitimerad gymnasielärare i teater och estetisk kommunikation och har arbetat vid Estetiska programmet på gymnasieskolan Spyken i Lund i mer än 20 år. Anna Röing Hellberg (red.) är teaterlärare och professionell skådespelare med mångårig erfarenhet av att arbeta med framför allt teater för barn och unga. Isak Benyamine är fil.lic. i didaktik och doktorand i pedagogik på Stockholms universitet samt verksamhetsutvecklare vid Riksteatern. Lisa Eklöv är rektor på grundskolan Filosofiska i Stockholm. Liza Haglund har en tjänst på Södertörns högskola där hon undervisar i bland annat barns existentiella frågor. Fredrik Håkansson är rektor och leder de kreativa projekt som genomförs på Humfryskolan i Malmö. Marina Jonsson är konstnär och håller kurser, ger föredrag och utbildningar inom olika kreativa ämnen. Camilla Löf är fil.dr i pedagogik och arbetar som lärarutbildare vid Malmö högskola. Daniel Oja är med och driver scenkonstkompaniet Nordcirkus. Henning Pettersson arbetar som lärare i musik och slöjd på Humfryskolan i Malmö. Teresa Rooth är förskollärare och konstnär, utbildad vid Konstfack. Alexandra Ljungkvist Sjölin arbetar som lärare i svenska som andraspråk och teater på Liljeholmens Gymnasium i Stockholm. Mia-Marie Sternudd-Groth är fil.dr i pedagogik med inriktning mot dramapedagogisk forskning och är verksam som utbildningsledare vid Rektorsprogrammet, Karlstad universitet. Anna Wennergren är projektledare och verksamhets

Läs mer om Estetiska uttryck och barns rättigheter i utbildning

Estetiska uttryck och barns rättigheter i utbildning

Psykologi & Pedagogik

Hitta Estetiska uttryck och barns rättigheter i utbildning även hos:
Rulla till toppen