En spagettiröra av röster : om en förskolas förändringsarbete

En spagettiröra av röster : om en förskolas förändringsarbete

Boken handlar om den kommunala förskolan Trollet som sedan länge hämtat inspiration från, och alltmer står i en dialog med, förskolorna i Reggio Emilia. I boken sätts Trollets berättelse i relation till vår svenska förskolehistoria och tradition. Vad har varit förskolans viktiga frågeställningar ur ett historiskt perspektiv och vilken förskola vill vi ha i morgon? Läs mer I en rad konkreta berättelser om olika projekt – där barnen är centrum och utgångspunkt – exemplifierar och reflekterar författarna hur det konkreta arbetet i förskolans vardag ser ut. Läsaren får se hur man sökte och hittade sätt och metoder för att utveckla Trollet till att bli den demokratiska mötesplats som förskolan ska vara. I boken sammanfattas de lärdomar, insikter och verktyg som trettio års utvecklingsarbete har lett fram till och mynnar ut i resonemang om hur man projekterar för förändring av sin förskola. En spagettiröra av röster – om en förskolas förändringsarbete vänder sig till alla som kommer i kontakt med förskolan: verksamma pedagoger och förskollärare, rektorer, förskolechefer, skolutvecklare och politiker samt studenter på lärarutbildningar och givetvis föräldrar. Om författarna Birgitta Kennedy har de senaste 15 åren varit verksam i en roll som pedagogista. Hon är också utvecklare av förskolan generellt via sin roll som ordförande, konsult, föreläsare och utbildare för Reggio Emilia Institutet. Idag är hon pedagogisk utvecklingsledare i Malmö stad Harold Göthson är en av grundarna till Reggio Emilia Institutet och var dess ledare under många år. I dag är han verksam som seniorrådgivare, konsult och föreläsare vid Reggio Emilia Institutet samt medlem i styrelsen för det internationella Loris Malaguzzicentret i Reggio Emilia.

Läs mer om En spagettiröra av röster : om en förskolas förändringsarbete

En spagettiröra av röster : om en förskolas förändringsarbete

Psykologi & Pedagogik

Hitta En spagettiröra av röster : om en förskolas förändringsarbete även hos:
Rulla till toppen