Ellära

Ellära

Boken Ellära är skriven för att passa alla som behöver teoretiska och praktiska grundkunskaper om elektriska principer. Spänning, ström och resistans förklaras först, innan de matematiska sambanden mellan dem gås igenom. Läromedlet är tänkt att täcka de tre kurserna Praktisk ellära, Ellära 1 och Ellära 2 som ingår i Skolverkets kursplaner. Läs mer Spänning, ström och resistans är abstrakta begrepp och det behövs en förståelse för begreppen innan sambanden gås igenom. Därför kommer inte matematiken och Ohms lag in förrän i kapitel 5. För er som vill utgå från Ohms lag som den pedagogiska grunden går det bar att starta med kapitel 5, efter att ni gått igenom första sidorna i kapitlen spänning, ström och resistans. Läromedlet är tematiskt uppbyggt så att t.ex. begreppet ström behandlas ur flera aspekter i strömkapitlet. Det innebär att vi t.ex. går igenom både lik- och växelström, men begränsar oss till resistiva laster. Det finns en generell struktur i kapitlen som bygger på: 1. Beskrivning av storheter som t.ex. ström. 2. Beskrivning av hur man mäter den storheten. 3. Visa principer som t.ex. strömgrening. 4. Visa komponenter som är strömstyrande som t.ex. dioden. I senare delen av boken behandlas reaktiva laster, motorer, elektromagnetism och elkvalitet. Det gör att nivån på de matematiska exemplen blir högre och att materialet även vänder sig till grupper som behöver en djupare förståelse för ellära. Ellära 360 Pluswebb Ellära 360 Pluswebb är en innehållsrik övningswebb för El- och energiprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet. Den svarar upp mot Skolverkets kursplaner för Praktisk Ellära, Ellära 1 och Ellära 2. Pluswebben innehåller en rik mängd digitala arbetsordrar med: – interaktiva självrättande övningsuppgifter – tydliga och instruktioner och underlag för laborationer – tydliga instruktioner och underlag för praktiskt arbete – inlämningsuppgifter där eleven får dokumentera och reflektera över sitt arbete. Läs mer på www.liber.se/pluswebb Liber samarbetar med Terco och i vissa av arbetsordrarna utförs laborativa/praktiska arbetsmoment med Tercos labbutrustning. Läs mer om Tercos hårdvara på www.terco.se.

Läs mer om Ellära

Ellära

oklassificerat, Övrigt

Hitta Ellära även hos:
Rulla till toppen