Elevens lärande : att erbjuda möjligheter

Elevens lärande : att erbjuda möjligheter

Boken Elevens lärande handlar om det som är skolans huvuduppgift – elevens lärande och utveckling. Författaren diskuterar lärandet och skolans uppdrag ur alla dess aspekter: • den lärande individen • den mångfasetterade lärarrollen • samspelet mellan lärare och elev • samspelet mellan eleverna • läraren och arbetslaget • samspelet mellan hem och skola • skolan som organisation • skolan i kommunen • skolan i samhället och samhället i skolan. Läs mer Boken bygger på författarens egna erfarenheter från arbete med kvalitetsfrågor i skolan, liksom på forskning och studier som har relevans för praktiken. Fokus ligger på möjligheter och hur vuxna, skolan som institution och samhället i övrigt kan stödja barns och ungdomars lärande – ett lärande som är bestående. Materialet till boken är i huvudsak hämtat från grundskolan, men stora delar är naturligtvis möjliga att generalisera även till gymnasieskolan. Boken vänder sig till blivande och redan verksamma grundskolelärare och ämneslärare. Författarens egna ord om boken: Skolan har alltid berört mig starkt, men den egna skoltiden var ingen succé. Mina bästa skolår är nu när jag får forska, fortbilda och resa kring och möta lärare och elever i sin skolvardag. Mina år som skolpsykolog väckte mitt intresse av att knyta ihop teori och praktik kring undervisning och lärande samt försöka förtydliga vad skolan egentligen handlar om. Utgångspunkten för boken Elevens lärande är att skolan aldrig kan bli framgångsrik om man inte skapar goda förhållanden för dem som ska leda och skapa goda förutsättningar för elevernas välbefinnande, lärande och utveckling. Skolans och lärarens roll är både avgörande, viktig och komplex på samma gång – inte minst i dagens samhälle. Den här boken pekar främst på olika möjligheter och utmaningar i arbetet med att förverkliga den goda skolan och det goda lärandet. Boken tar upp lärandets psykologi och pedagogik ur perspektivet den lärande individen och de lärarenor på vilken utveckling sker för både lärare, elever och skolan som helhet. Jag har skrivit för alla med intresse för lärande, undervisning och skolutveckling i en spännande tid. Roger Ellmin Om författarna Roger Ellmin är fil.dr i psykologi och leg. psykolog med lång erfarenhet som skolpsykolog, skolutvecklare och fristående skolforskare. En forskande praktiker och en praktisk forskare som strävar att göra vetenskapen begriplig med fokus på en begriplighet som också har praktisk betydelse för skolans aktörer. Mer information om Roger Ellmin hittar du på www.ellmin.se

Läs mer om Elevens lärande : att erbjuda möjligheter

Elevens lärande : att erbjuda möjligheter

Psykologi & Pedagogik

Hitta Elevens lärande : att erbjuda möjligheter även hos:
Rulla till toppen