Elefanten i klassrummet: – att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik

Elefanten i klassrummet: – att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik

I Elefanten i klassrummet utmanar Jo Boaler den traditionella matematikundervisningen som präglas av ett perspektiv där matematiken framställs som en samling regler och standardmetoder som man måste lära sig. Hon hävdar, liksom många andra, att skolundervisningen bör ge barn en positiv uppfattning om hela matematikens spännande värld, och att en sådan strävan är avgörande när det gäller att få slut på de försämrade resultaten i skolan. I boken beskrivs lyckade exempel från sommarskolan som hon drev under några veckor tillsammans med sina doktorander. Eleverna fick lära sig att använda matematik på ett flexibelt sätt, och de fick arbeta mera som matematiker arbetar, det vill säga med att lösa långa och komplicerade problemställningar. Läs mer Jo Boaler är professor i matematik. Hon har i många år följt undervisningen i matematik i amerikanska klassrum. Här redovisar hon sina forskningsresultat och ger handfasta didaktiska råd till lärare om hur elevernas matematiska förmåga kan utvecklas. Boken innehåller också kapitel om formativ bedömning i matematik. Det är intressant att konstatera att problemen i amerikanska klassrum är väldigt lika problemen i svenska klassrum. Här redovisar hon sina forskningsresultat och ger handfasta didaktiska råd till lärare om hur elevernas matematiska förmåga kan utvecklas. I denna svenska utgåva av boken finns ett förord av Astrid Pettersson som är professor i pedagogik med inriktning mot utvärdering och matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet. I förordet placerar hon in boken i en svensk kontext . Boken är en svensk utgåva av den populära engelska boken The Elephant in the Classroom: Helping Children Learn and Love Math (även utkommen i USA med titeln What’s Math Got to Do with It?: Helping Children Learn to Love Their Least Favorite Subject). Om författarna Jo Boaler är professor vid Stanforduniversitetet. Hon var tidigare bl.a. universitetslektor vid King’s College och skollärare i London och Kalifornien. Hon medverkar regelbundet i tv och radio i USA och England och hennes forskning har blivit omskriven i tidningar över hela världen, bland annat Wall Street Journal och The Times (London).

Läs mer om Elefanten i klassrummet: – att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik

Elefanten i klassrummet: – att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik

Psykologi & Pedagogik

Hitta Elefanten i klassrummet: – att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik även hos:
Rulla till toppen