Effektiv visuell kommunikation : om nyheter, reklam, information och profil

Effektiv visuell kommunikation : om nyheter, reklam, information och profil

Ännu en upplaga av storsäljande fackboken Effektiv visuell kommunikation är nu ute, den elfte, 47 000 ex. Den är uppdaterad till form och innehåll utifrån ett medielandskap som är i snabb och ständig förändring. Att en president i ett stort och dominerande land kommunicera med sin omvärld med hjälp av ett socialt medium, Twitter, var tidigare svårt att tänka sig, men inte nu. Nyhetsförmedlarna och informatörerna tvingas också att finna nya vägar för att nå ut men tyvärr inte alltid med sanningen på sin sida. Fabricerade nyheter, fake news, skapar svårigheter att tolka för läsare och tittare. Reklammakarna tvingas klä de kommersiella budskapen i nya kostymeringar (ofta redaktionella, som i content marketing) för att locka till sig reklamtrötta konsumenter. Tilltron till nyhetsförmedling och reklam minskar. Finns lösning? Ja, om dagens kommunikatörer skapar en medial mötesplats mellan sändare och mottagare som bygger på ansvar och kritisk hållning i båda riktningar. Nyheterna är sanningsenliga och relevanta samt lockande. Reklambudskapen är rimliga och sansade samt inbjudande. Denna mötesplats försöker Effektiv visuell kommunikation vara. Här finns mycket att lära i båda riktningar. För den sändande reportern och bildredaktören, för den mottagande läsaren och tittaren. Och det gäller att ständigt tydliggöra Vem som säger Vad till Vem. Sedan gäller det att hålla i minnet att dagens kommunikatörer fortfarande utnyttjar de så kallade gammelmedierna på papper. Nya medier slår faktiskt sällan helt ut de gamla. Effektiv visuell kommunikation i sin elfte upplaga, liksom de tidigare, fogar med hjälp av ett helikopterseende samman de olika disciplinerna i kommunikation. Hit hör strategi, budskap, typografi, bild, film, form, färg, samspel text bild. Men huvudperspektivet är det visuella som så starkt formar våra liv. Fotografier vill övertyga oss om en bilmodells säkerhet, en film visar oss vad som just tilldrar i ett land som hotas av förödande orkaner och kanske framträder en visuell symbolik i en knuten näve som höjs mot en grupp nazister. Effektiv visuell kommunikation riktar sig till elever och studenter på universitet, högskolor, reklam-, foto- och designutbildningar. Till läsarna hör även professionella kommunikatörer inom marknadsföring och nyhetsförmedling. Och, inte att förglömma, läsarna som vill lära sig om den där spännande mötesplatsen som ständigt utvecklas. Bo Bergström är fil kand i konst, litteratur och pedagogik. Han föreläser inom näringslivet och i en mängd olika sammanhang. En uppskattad fackbok som framgår av följande omdömen. Finns inte dess like i Sverige. Staffan Löwstedt, bildredaktör, Svenska Dagbladet. Ett måste för alla som jobbar med ord eller bild eller både och. Ylva Björnström, copywriter och föreläsare.

Läs mer om Effektiv visuell kommunikation : om nyheter, reklam, information och profil

Effektiv visuell kommunikation : om nyheter, reklam, information och profil

Samhälle & Politik

Hitta Effektiv visuell kommunikation : om nyheter, reklam, information och profil även hos:
Rulla till toppen