Dubbelstjärnan : Konsten att skapa arbetsglädje

Dubbelstjärnan : Konsten att skapa arbetsglädje

Nästan alla företag och organisationer är väl medvetna om att trivsel på arbetsplatsen och en god psykosocial arbetsmiljö är mycket viktiga faktorer för att verksamheten ska fungera bra. Det finns ett stort utbud av olika sorters trivselundersökningar och kartläggningar av arbetsmiljön. Enligt författarna till Dubbelstjärnan är dessa undersökningar många gånger tveeggade – i bästa fall visar de att ledningen bryr sig om personalen, i sämsta fall får de motsatt effekt och miljön på arbetsplatsen försämras. I stället för att lösa gemensamma problem låser organisationen fast sig i inbördes anklagelser och diskussioner om vem som egentligen är upphov till problemen. Författarna har med hjälp av de metoder som utvecklats inom lösningsfokuserad korttidsterapi utvecklat en enkel modell som kan användas i arbetet för att främja den psykosociala arbetsmiljön. Dubbelstjärnan består dels av de element som framkallar positiva känslor och skapar gemensamhet – uppskattning, framgång, omtanke, skoj –, dels av omständigheter som hotar den psykosocial arbetsmiljön, dvs problem, kränkningar, motgångar, kritik. Varje del i modellen (varje udd i dubbelstjärnan) ges en kort beskrivning, med analyser, fallvinjetter och diskussionsfrågor. Tanken är att personalgruppen arbetar med en udd i taget. Modellen kan också användas i målinriktat utvecklingsarbete då man koncentrerar sig på den problemställning i dubbelstjärnan som gruppen behöver bearbeta. Författarna menar att modellen också kan användas för att analysera och utveckla kundrelationer, ledningsfunktioner, men även parrelationer och individens livskvalitet. Dubbelstjärnan är en rolig och lättillgänglig text, med vardagliga exempel som alla kan känna igen sig i. Boken vänder sig till alla som är intresserade av personlighetsutveckling, arbetsorganisation, ledarskapsfrågor och gruppdynamik. Översättning Ann-Christine Relander Ben Furman är leg psykiater, leg psykoterapeut, mycket flitig som författare, föreläsare och medial person. På svenska finns följande arbeten utgivna Det är aldrig för sent att få en lycklig barndom (1998), Någonstans finns glädjen (2001, tillsammans med Jussi Valtonen) samt Fjärilar i magen (2002). Tapani Ahola är statsvetare och pol mag. Han är föregångare för lösningsfokuserad terapi i Finland och ofta anlitad som konsult i företagsutveckling och chefsutbildning. Tillsammans med Ben Furman grundade han Institutet för korttidsterapi i Helsingfors år 1986.

Läs mer om Dubbelstjärnan : Konsten att skapa arbetsglädje

Dubbelstjärnan : Konsten att skapa arbetsglädje

Psykologi & Pedagogik

Hitta Dubbelstjärnan : Konsten att skapa arbetsglädje även hos:
Rulla till toppen