Du förstår! Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Sfi för nybörjare Sfi C

Du förstår! Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Sfi för nybörjare Sfi C

Du förstår! är ett nytt sfi-läromedel för nybörjare med studievana. Med en tydlig progression startar läromedlet i enkla och centrala vardagssituationer, för att sedan lotsa eleverna in i svenskt samhälls- och arbetsliv. Mot slutet presenteras Sverige i ett lite mer historiskt perspektiv. Texterna i Du förstår! bygger på ett både kommunikativt och formellt språk och eleverna får träna alla moment i språkfärdighet: läsa, höra, skriva och tala. ELEVPAKET– DIGITALT LÄROMEDEL OCH TRYCKT TEXTBOK Elevpaketet består av ett digitalt läromedel och en tryckt textbok. DIGITALT LÄROMEDEL Den interaktiva elevboken är inläst med autentiskt tal och textföljning, vilket gör att eleverna kan läsa texterna samtidigt som de hör hur orden och fraserna uttalas. Här ingår hörövningar som eleverna kan lyssna på flera gånger för att träna upp såväl sin hörförståelse som sitt uttal. Dessutom finns ett stort antal interaktiva övningar och extra grammatik. Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning Interaktiva uppgifter Fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon I det digitala läromedlet kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut. Det digitala läromedlet aktiveras med koden som finns i elevboken. Koden är giltig i fyra år och ärvs mellan elever. ELEVBOK Läromedlet har en tydlig progression med start i det enkla och centrala när det gäller ordinlärning och grammatik. Varje kapitel startar med kapitelmål för att ge eleven rätt förkunskap. Efter texter och övningar kommer en grammatikdel med förklaringar och därefter en genreupplagd skrivkurs som lotsar eleven mellan olika typer av skrivande. Sist finns Checka ut! där eleven uppmanas att kontrollera sina kunskaper före kapiteltestet. För att den muntliga kommunikationen ska finnas med från början får eleverna också arbeta med fraser. Det innebär att viss grammatik tidigt finns med som frasinlärning, för att senare inlemmas i grammatiken och sättas in i den grammatiska strukturen. Läromedlet har inbyggt en tydlig stöttning som hjälper eleverna i deras språkutveckling och tillsammans med translanguaging och samtal med klasskamrater skapas goda förutsättningar för ett svenskt språk. Till läromedlet hör också ett lärarpaket.

Läs mer om Du förstår! Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Sfi för nybörjare Sfi C

Du förstår! Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Sfi för nybörjare Sfi C

Fakta

Hitta Du förstår! Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Sfi för nybörjare Sfi C även hos:
Rulla till toppen