Dialogkompetens – för utveckling i arbetsliv och samhälle

Dialogkompetens – för utveckling i arbetsliv och samhälle

Dialogkompetens för utveckling i arbetsliv och samhälle är en introduktion för den som vill använda samtalet och dialogen i organisations- och samhällsutvecklande sammanhang. Att mötas genom att göra olika perspektiv synliga, att samtala om de faktiska arbetsuppgifterna och att hjälpa varandra att sätta in dessa i ett större sammanhang, att få överblick och se sin roll i helheten är exempel på vad dialogiska gruppsamtal kan användas till. Dialog kan användas för att utveckla och förändra olika verksamheter. Författarna Lena Wilhelmson och Marianne Döös tar upp begrepp, idéer och tankar om vad det innebär att samtala dialogiskt i grupp. De ger sin syn på hur det går till när människor – individuellt och gemensamt – lär genom erfarenhet och tar upp hur förändring av perspektiv kan ses som en drivkraft för lärande. Boken beskriver vad som menas med dialogkompetens och hur en sådan kan tränas upp. Här finns även praktiska råd för den som vill arrangera dialogiska gruppsamtal.?? Den nya upplagan innehåller mindre uppdateringar av text och litteraturlista.

Läs mer om Dialogkompetens – för utveckling i arbetsliv och samhälle

Dialogkompetens – för utveckling i arbetsliv och samhälle

Psykologi & Pedagogik

Hitta Dialogkompetens – för utveckling i arbetsliv och samhälle även hos:
Rulla till toppen