Det viktigaste viktiga:Att organisera för utveckling

Det viktigaste viktiga:Att organisera för utveckling

Att leda och skapa utveckling från en position långt ifrån där man vill att det egentliga resultatet skall uppstå det vill säga i barnen och elevernas utveckling och lärande är inte en enkel uppgift utan kräver både mod tillit och innovativa tankar kring skola lärande ledarskap. I den här boken har vi dokumenterat en fem år lång utvecklingsprocess sominnehåller alla de beståndsdelar som en skolledare i svensk offentlig sektor navigerar i. Vi har valt att sätta särskilt fokus på det som blev vår metod för att lyckas att jobba med koncentrerade basgrupper i en uttalad utvecklingsorganisering. I boken möter du som läsare såväl den övergripande kontext som vi agerade i som hur vi tänkte och agerade för att formulera mål metod och process för att lyckad. Varje del i resan har också ett mer generellt raster där vi strävar efter att ge mer universella nycklar för att kunna lyckas med liknande resor som den vi gjort tillsammans.

Läs mer om Det viktigaste viktiga:Att organisera för utveckling

Det viktigaste viktiga:Att organisera för utveckling

Psykologi & Pedagogik

Hitta Det viktigaste viktiga:Att organisera för utveckling även hos:
Rulla till toppen