Det internationella genombrottet : norge från nationalstat till multikulturellt land

Det internationella genombrottet : norge från nationalstat till multikulturellt land

Under 1800-talet genomgick Norge vad som brukar kallas det nationella genombrottet , ett uppsving för inhemsk kultur som 1905 ledde fram till brytningen med Sverige och en själv­ständig stat. Från 1960-talet och framåt genomgick Norge vad histo­­ri­kern Terje Tvedt ­kallar det internationella genombrottet . Under denna tid upplevde landet något som bara kan beskrivas som revolutionerande förändringar. Norge, som dittills varit ett av världens mest etniskt, ­kul­turellt och religiöst homogena ­länder gick mycket långt i den rakt motsatta riktningen, då en stor mängd ­migranter anlände från Afrika, Asien och ­Latinamerika. Samtidigt som världen på detta sätt kom till Norge, kom Norge till världen i form av internationellt ­bistånd, diplomati och militära ingripanden. Det internationella genombrottet är en inträngande historisk analys av hur ­denna unika omvälvning gick till, hur den motiverades och hur den har förvandlat det skandinaviska landet. Boken är en av det ­senaste årets mest uppmärksammade och omdebatterade ­politiska böcker i Norge. OM FÖRFATTAREN Terje Tvedt är författare och dokumentär­filmare. Han har publicerat ca 20 böcker, på norska och engelska, och producerat en rad dokumentärfilmer för norsk public service-TV, bland om vattnets historia. Terje Tvedt är professor vid Institutet för arkeologi, konservering och historia vid universitetet i Oslo, och vid institutet för geografi vid universitetet i Bergen. OM BOKEN ’En viktig, lättläst, spännande och tankeväckande bok som förtjänar den uppmärksamhet den fått och mer därtill … en mäktig uppvisning av historikerfackets relevans för förståelsen av vår samtid.’ fritanke.no ’Terje Tvedt är som nya glasögon som gör att världen står fram i ett klarare ljus. Hans bok går inte att komma undan om man vill förstå norsk samtid.’ Trønder-Avisa ’Ett lekfullt, pro­voce­rande och uppfriskande vattenbad … man blir lycklig över att det finns författare som ser Norge och världen med så friska och nya ögon.’ Dag og Tid ’Den grundligaste och mest avslöjande ana­lysen av vår samtid jag har sett formulerad.’ Fædrelandsvennen ’Många ser fram emot en ny bok av Terje Tvedt med samma skälvande förväntningar som då de i sin ungdom väntade på nästa LP från Rolling Stones, The Who eller något annat band som uppfattades som anti-­establishment.’ Morgenbladet

Läs mer om Det internationella genombrottet : norge från nationalstat till multikulturellt land

Det internationella genombrottet : norge från nationalstat till multikulturellt land

Samhälle & Politik

Hitta Det internationella genombrottet : norge från nationalstat till multikulturellt land även hos:
Rulla till toppen