Det coachande samtalets hemlighet – Att hantera svåra samtal på din arbetsplats

Det coachande samtalets hemlighet – Att hantera svåra samtal på din arbetsplats
Det coachande samtalets hemlighet – Att hantera svåra samtal på din arbetsplats
Beskrivning av Det coachande samtalets hemlighet – Att hantera svåra samtal på din arbetsplats

Det coachande samtalets hemlighet är en lättläst handbok om det coachande förhållningssättet. Det är en mjuk bok om hårda frågor. Boken visar hur du kan samtala på ett mjukt sätt där du respekterar andra människor och utgår från goda mänskliga värderingar. Boken visar också hur viktigt det är att vara tydlig i ett samtal om du vill nå ett resultat. När du förenar båda dessa utgångspunkter så gör du precis det som de allra bästa coacherna och ledarna gör. Den här boken förklarar hur du kan lyckas med att coacha andra. Du får tydliga beskrivningar som steg för steg beskriver hur du kan samtala i svåra situationer för att skapa goda relationer och prestationer: Lär känna dig själv Känslan inom dig som påverkar andra Stegen i ett coachande samtal Att leda: aktiv begäran, aktiva krav, jag-budskap Att följa: aktiv undervisning, aktivt lyssnande, aktiv empati Att leta lösningar: öppna lösningsfrågor, vänliga förslag, att dansa med frågor Stopp – vad ska göras: se till att handlingen får ben och följ upp Sträck ut din hand mot andra: vi väljer våra värderingar Boken är skriven som en dialog mellan en äldre herre och en yngre ledare. Den yngre ledaren beskriver sina problem. Den äldre ledaren undervisar genom att förklara och visa på effektiva och ineffektiva samtalsbeteenden. Sedan får den yngre ledaren använda sig av färdigheterna. Det här är inte bara en bok som ger dig en massa verktyg och metoder, det är också en intressant och engagerade berättelse som ger dig inspiration. Tanken är att du ska känna igen dig och att du ska inspireras till att tro på din egen förmåga. Dessutom att du ska våga bli tuffare – men på ett mjukt sätt där du får en medverkan istället för motstånd.

Läs mer om Det coachande samtalets hemlighet – Att hantera svåra samtal på din arbetsplats...


Sök bästa pris på Det coachande samtalets hemlighet – Att hantera svåra samtal på din arbetsplats hos: