Den interkulturella förskolan : mål och arbetssätt

Den interkulturella förskolan : mål och arbetssätt

Förskolepersonal möter dagligen barn och föräldrar med skiftande kulturell bakgrund vilket ställer höga krav på lärarnas interkulturella pedagogiska kompetens. Syftet med denna bok är att bidra till utvecklingen av arbetet med flerspråkiga barn, eller nyanlända barn, i förskolan och bemötandet av vårdnadshavare med olika bakgrund och tankar kring barnuppfostran och förskolans roll. De olika kapitlen innehåller både forskningsresultat och beprövade erfarenheter från förskolan. Författarnas arbete med förskollärarutbildning samt fortbildning av förskolans personal har bidragit till förståelse för de problem och utmaningar som förskolans personal och lärarutbildare brottas med och i denna bok delar de med sig av dessa erfarenheter. Det handlar till exempel om att utveckla barnens språk, identitet, samverkan med hemmet och ledarskap i förskolan. Läs mer Följande teman tas upp i boken: – Begreppet interkulturalitet i förskolesammanhang och vad interkulturell pedagogisk kompetens innebär – Att realisera förskolans interkulturella uppdrag – Förskolan som arena för barnens flerspråkighet och identitet – Barnuppfostran och föräldrasamverkan – hinder och möjligheter – Att bedöma och utveckla barnens språk – Transspråkande och interkulturalitet i en förskola med sverigefinsk profil – Interkulturellt ledarskap i förskolan Boken vänder sig både till blivande förskollärare och till yrkesverksamma förskollärare samt förskolechefer. Om författarna PIRJO LAHDENPERÄ (red.) är professor emerita i pedagogik med inriktning mot styrning och ledning vid Mälardalens högskola. Hon är också, tillsammans med Eva Sundgren, redaktör för böckerna Skolans möte med nyanlända och Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet.

Läs mer om Den interkulturella förskolan : mål och arbetssätt

Den interkulturella förskolan : mål och arbetssätt

Psykologi & Pedagogik

Hitta Den interkulturella förskolan : mål och arbetssätt även hos:
Rulla till toppen