Den inkluderande förskolan : en handbok – språk- och kunskapsutvecklande pedagogik för lek, omsorg och trygghet i flerspråkiga grupper

Den inkluderande förskolan : en handbok – språk- och kunskapsutvecklande pedagogik för lek, omsorg och trygghet i flerspråkiga grupper
Den inkluderande förskolan : en handbok – språk- och kunskapsutvecklande pedagogik för lek, omsorg och trygghet i flerspråkiga grupper
Beskrivning av Den inkluderande förskolan : en handbok – språk- och kunskapsutvecklande pedagogik för lek, omsorg och trygghet i flerspråkiga grupper

Språk- och kunskapsutvecklande pedagogik för lek, omsorg och trygghet i flerspråkiga grupper. Den kulturella mångfald som finns i förskolan i dag ställer höga krav på personal och chefer, men erbjuder också rika möjligheter till engagerande möten med barn och en stark känsla av att kunna göra skillnad. För att förskolan ska kunna ge alla barn bästa möjliga förutsättningar behövs en gemensam kunskapsbas att utgå ifrån där lek, omsorg och trygghet förenas i en genomtänkt praktik. Den inkluderande förskolan ger bland annat kunskap om ett interkulturellt förhållningssätt, hur man bemöter nyanlända barn, hur barnens förkunskaper och intressen kan kartläggas och om det viktiga samarbetet med föräldrar, men också grundkunskap om flerspråkighet och andraspråksutveckling samt de teoretiska modeller som är viktiga för att förskolan ska kunna fullfölja sitt pedagogiska uppdrag. Boken igenom presenterar författaren en mängd praktiska exempel och förslag på språkutvecklande arbetssätt knutna till läroplanen. Den inkluderande förskolan ger alla som är verksamma i förskolan den teoribas och de praktiska verktyg som behövs för ett inkluderande och språk- och kunskapsutvecklande arbete med alla barn. Boken vänder sig även till studerande på förskollärarutbildningen. Den inkluderande förskolan – en handbok ges numera ut av Studentlitteratur. Denna andra upplaga innehåller inga förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan.

Läs mer om Den inkluderande förskolan : en handbok – språk- och kunskapsutvecklande pedagogik för lek, omsorg och trygghet i flerspråkiga grupper...


Sök bästa pris på Den inkluderande förskolan : en handbok – språk- och kunskapsutvecklande pedagogik för lek, omsorg och trygghet i flerspråkiga grupper hos: